site header

univ logo

ייצור אספקת והתקנת ריהוט משרדי למבנה הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 16/2018

תאריך פרסום המכרז: 19.10.18

מועד אחרון להגשה: 6.11.18 שעה 12:00

מודעה לעיתונות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן   לצפייה בנספח 1-מפרט טכני (רשימת ריהוט) הקש כאן

הודעות והבהרות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אספקת שירותי ייעוץ ביטוחי לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם משא ומתן

מספר מכרז: 24/2018

תאריך פרסום המכרז: 17.8.18

מועד אחרון להגשה: 11.10.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז:  מסמכי מכרז לצורך הגשה

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה CISCO אספקת מוצרים מתוצרת

סוג מכרז: פומבי (מסגרת)

מספר מכרז: 27/2018

תאריך פרסום המכרז: 3.8.18

מועד אחרון להגשה: 21.10.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: הודעה מס' 1  מיום 13.9.18: מועד הגשת ההצעות יידחה ומועד הגשה מעודכן יפורסם באתר בהמשך 

 לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

 מועד הגשת ההצעות החדש נקבע ליום א', 21.10.2018 עד השעה 12:00

 

 

 

אספקת שירותי פרסום לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 37/2018

תאריך פרסום המכרז: 29.6.18

מועד אחרון להגשה: 19.8.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן לצפייה בנספח 7 למסמך ב', טופס ההצעה הכספית הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

                           לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 19.8.18 עד השעה 12:00

מועד נוסף לשאלות הבהרה נקבע ליום א', 29.7.18 עד השעה 16:00

 

 

 

 

 

 

 

ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה APPLE אספקת מוצרי

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 18/2018

תאריך פרסום המכרז: 22.6.18

מועד אחרון להגשה: 24.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

 

 

שם הזוכים:

מיקרוג'וק מחשבים בע"מ

WeDiggIT LTD

דאבל טים מחשבים בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה, הפעלה וניהול של קפיטריה בבניין המדרגה באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 21/2018

תאריך פרסום המכרז: 8.6.18

מועד אחרון להגשה: 5.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: סיור מציעים נוסף נקבע ליום א', 24.6.18 בשעה 15:00.

לצפייה בסיכום סיור מיום 13.6.18 הקש כאן

לצפייה בסיכום סיור מיום 24.6.18 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1  הקש כאן

 

שם הזוכה:

פלפלת קניונים בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות , (All In One) , A.I.O אספקת מחשבים נייחים

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 15/2018

תאריך פרסום המכרז: 1.6.18

מועד אחרון להגשה: 19.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: המועד להגשת ההצעות נדחה ליום ה', 12.7.18 עד השעה 12:00, לצפייה בהודעה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרה מס' 2 הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרות מס' 3 הקש כאן

לצפייה בתיקון למסמך הבהרות מס' 3 הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ה', 19.7.18 עד השעה 12:00

 

שם הזוכה:

דורקום מחשבים בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה, הפעלה וניהול של בית קפה בשדרת החנויות ובית קפה בספריה באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 9/2018

תאריך פרסום המכרז: 25.5.18

מועד אחרון להגשה: 24.6.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: סיור מציעים נוסף נקבע ליום ה', 7.6.18 בשעה 15:00.

עדכון לסיכום סיור מס' 1 מיום 31.5.18 לצפייה הקש כאן

סיכום סיור מס' 2 מיום 7.6.18 לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

 

 

שם הזוכה:

ג'ו קפה גורמה בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

אספקת חומרי ניקוי ופריטי ציוד קלים לצרכי ניקיון עבור אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 23/2018

תאריך פרסום המכרז: 18.5.18

מועד אחרון להגשה: 10.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן לצפייה בנספח 1, למסמך ב', מחירון הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן לצפייה בבמחירון הקש כאן

 

שם הזוכה:

סנו פרופשיונל בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירותToshiba - ו, Dell, Lenovo, HP אספקת מחשבים ניידים מתוצרת

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 7/2018

תאריך פרסום המכרז: 11.5.18

מועד אחרון להגשה: 19.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: מועד הגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ב', 2.7.18 עד השעה 12:00, לצפייה בהודעה הקש כאן

                          מועד הגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ג', 17.7.18 עד השעה 12:00 לצפייה בהודעה הקש כאן

                          מועד הגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ה', 19.7.18 עד השעה 12:00 לצפייה בהודעה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן

לצפייה בתיקון מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן 

 

 שם הזוכים:

 לאספקת מחשבים ניידים מתוצרת Dell:

מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, תים נטקום בע"מ, מדיאטק בע"מ ויעל פתרונות משולבים בע"מ

 לאספקת מחשבים ניידים מתוצרת Lenovo:

מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, תים נטקום בע"מ, נס-מט"ח בע"מ, וואן שילוב מערכות בע"מ והראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 לאספקת מחשבים ניידים מתוצרת Toshiba:

א. נין-נון ושות' בע"מ ונס-מט"ח בע"מ

לאספקת מחשבים מתוצרת HP:

 מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, תים נטקום בע"מ, א. נין-נון ושות' בע"מ, זיפקום תקשורת בע"מ, וואן שילוב מערכות בע"מ ודורקום מחשבים בע"מ

אספקה, הפעלה ותחזוקה של מכונות צילום ומדפסות לשירות הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 13/2018

תאריך פרסום המכרז: 11.5.18

מועד אחרון להגשה: 24.6.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה בנוסח מודעות מס' 2 הקש כאן

 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ד', 13.6.18 עד השעה 12:00, לצפייה בהודעה הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 17.6.18 עד השעה 12:00, לצפייה הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 24.6.18 עד השעה 12:00, לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה  לצפייה הקש כאן

 

:שם הזוכה

חברת קופיטק מיכון משרדי בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

למועמדים ללימודים באוניברסיטת חיפה, לשימוש במכרשירים חכמים ובעמדות קצהHTMLשירותי פיתוח של יישומי הרשמה, מבוססי

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 1/2018

תאריך פרסום המכרז: 16.3.18

מועד אחרון להגשה4.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן  לצפייה בנספח 1-מפרט טכני לצפייה בנספח 6-הנחיות לפיתוח מאובטח

 

הודעות והבהרות: מועד ההגשה של שאלות הבהרה נדחה ליום ה', 7.6.18 עד השעה 17:00. כמו כן, נדחה מועד ההגשת ההצעות ליום ד', 20.6.18 בשעה 12:00

לצפייה בהודעה הקש כאן

מועד ההגשה של שאלות הבהרה נדחה ליום ה', 14.6.18 עד השעה 17:00. כמו כן, נדחה מועד ההגשת ההצעות ליום ד', 4.7.18 עד השעה 12:00

 לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

 

סטטוס:

נסגר

 

 

 

 

רכישת מכונת צילום/הדפסה דיגיטאלית בצבע לבית הדפוס של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 5/2018

תאריך פרסום המכרז: 16.3.18

מועד אחרון להגשה: 1.5.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפיה במסמך הבהרות הקש כאן

 

שם הזוכה: 

חברת זרוקס ישראל בע"מ

 

 

 

 

 

 

מכרז להכשרה, הפעלה וניהול של סוכנות נסיעות ושירותי תיירות בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 464/17

תאריך פרסום המכרז: 22.12.17

מועד אחרון להגשה: 18.1.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: 

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

סיור מציעים ייערך ביום ה', 28.12.17 בשעה 11:00             

לצפייה בסיכום סיור מיום 28.12.17 הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 

שם הזוכה: 

איסתא ישראל בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

מתן שירותי השגחה בבחינות של תלמידי אוניברסיטת חיפה המתקיימות במכללת בני ברק האקדמית (מבח"ר)

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 495/17

תאריך פרסום המכרז: 27.10.17

מועד חדש להגשה: 28.11.17 שעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 19.11.17 שעה 12:00

נוסח המודעה המעודכנת: לצפייה הקש כאן

נוסח המודעה: לצפייה בנוסח המודעות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

במסמכי המכרז נפלה טעות במספר הטלפון של מר שוקי רפפורט, אליו יש להגיע כדי לקחת את חוברת המכרז,

המספר הנכון הוא: 04-8249113

שם הזוכה:

חברת ל.מ. עולם של כח אדם בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבודות אלומיניום וזכוכית בפרויקט הקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 461/17

תאריך פרסום המכרז: 7.7.17

מועד אחרון להגשה: 7.8.17 שעה 12:00

מודעה לעיתונות: לצפייה במודעה הקש כאן 

לצפייה במודעה לדחיית מועד הגשה וקיום סיור נוסף הקש כאן

מסמכי המכרז:  לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

:סיור מציעים

לצפייה בסיכום הסיורים שהתקיימו ביום-11.7.17 וביום 18.7.17

נספחים לסיכום סיור: דו"ח תרמי למבנה  תכנית קונסטרוקציית פלדה לגג הפאטיו

:הודעות והבהרות

* מועד הגשה למכרז נדחה מיום 30.7.17 ליום שני, 7.8.17

* סיור נוסף למציעים יתקיים ביום שלישי, 18.7.17 בשעה 10:30

 

שם הזוכה:

א.ת 1992 בניה ותעשיות אלומיניום בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

ניקיון גוש בניינים מספר 4 באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 448/17

תאריך פרסום המכרז: 30.6.17

מועד אחרון להגשה: 25.7.17 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה במודעות לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

סיור קבלנים: לצפייה בסיכום סיור קבלנים מיום 9.7.17 הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

 

:שם הזוכה

ברק גדעון ניהול ואחזקה בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 470/17

תאריך פרסום המכרז: 23.6.17

מועד אחרון להגשה: 23.7.17 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה במודעות לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך הבהרות מספר 1 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן

 

שם הזוכה:

ע.ר צים שיווק ישיר בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבודות הרחבת בניין הפקולטה למדעי החברה ע"ש פול והרטה עמיר באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 451/17

תאריך פרסום המכרז: 16.6.17

מועד אחרון להגשה: 6.8.17 שעה  12:00

לצפייה במודעות לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז:

לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה בנספח מפרט טכני מיוחד הקש כאן

לצפייה בנספח בקרת איכות הקש כאן

 סיור קבלנים: לצפייה בסיכום סיור קבלנים מיום 22.6.17 הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן נספח: לצפייה בטבלת ציודשל מערכות מיזוג אוויר מס' 2365-3 מהדורה 4

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן נספחים: 2365-3 פריטים כדוגמת הקיים   708A17-446

קטלוג 2017 עברית EVO קטלוג מודולו 2017 למצפור B מדרגות גג למצפור תמונה 2 B מדרגות גג 

מדרגות לוליאניות פנימיות למצפור A מדרגות פטיו גג לגג מעליות C מגג

לצפייה במסמך הבהרות מס' 3 הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה מיום 20.7.17 ליום 27.7.17 

מועד הגשת ההצעות נדחה מיום 27.7.17 ליום 6.8.17

 

:שם הזוכה 

י. לרר (הנדסה) בע"מ 

 

 

 

שירותי יחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי תקשורתי לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 462/16

תאריך פרסום המכרז: 19.5.17

מועד אחרון להגשה: 6.7.17 שעה 12:00

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

נוסח המודעה: לצפייה במודעה לעיתונות הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מספר 1, הקש כאן

 

שם הזוכה:

"בן חורין אלכסנדרוביץ' אסטרטגיה ותקשורת בע"מ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתן שירותי היסעים לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 460/16

תאריך פרסום המכרז: 17.3.17

מועד אחרון להגשה: 4.5.17 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה במודעה לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

 

זוכים:

המסיע נאסימי בע"מ

טיולי מירא בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה, הפעלה וניהול של שלושה מתקני מזון נפרדים באתר ההסעדה בבניין הראשי באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 455/17

תאריך פרסום המכרז: 10.3.17

מועד אחרון להגשה: 27.4.17 שעה 12:00

לצפייה במודעה לעיתונות הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

 

הודעות והבהרות:

לצפייה בסיכום סיור נוסף מיום 25.4.2017 הקש כאן

לצפייה בסיכום סיור מיום 19.3.17 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

לצפייה בעדכון לסיכום סיור מיום 19.3.17 הקש כאן

זוכים:

ב"מתקן הביתי" - אפי - טעמים ביתיים

ב"מתקן האסיאתי" - פלפלת קניונים בע"מ

ב"מתקן האחר" - פביאנו פוד בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או בבעלות עובדיה/גמלאיה או בני משפחתם

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 414/16

תאריך פרסום המכרז: 9.9.16

מועד אחרון להגשה: 25.10.16 שעה 12:00

מועד אחרון להגשה נדחה ל-31.10.16 עד השעה 12:00

לצפייה במודעה הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

 הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך שינויים מספר 1 הקש כאן

 

שם הזוכה / סטטוס:

נסגר

 

 

 

 

 

 

 

עבודות הקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם הליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 392/16

תאריך פרסום המכרז: 9.9.16

מועד אחרון להגשה: 10.11.16 שעה 12:00

 לצפייה במודעה הקש כאן

מסמכי המכרז:לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך א'1-מפרט טכני מיוחד הקש כאן לצפייה בנספח ב'-הוראות מוקדמות הקש כאן לצפייה בנספח ג'-רשימת תוכניות למכרז

לצפייה בנספח ד'-כתב כמויות הקש כאן לצפייה בנספח ה'-רשימת מתכננים ויועצים הקש כאן לצפייה בנספח ו'-לוח תשלומים הקש כאן

לצפייה בנספח ז'-בנייה ירוקה הקש כאן לצפייה בנספח ח'-בקרת איכות בביצוע ע"י הקבלן, במהלך ההקמה הקש כאן

לצפייה בנספח ח'1-תקופת הבדק הקש כאן לצפייה בנספח ח'2-תיאור אמצעים לבטיחות אש הקש כאן לצפייה בנספח ח'3-הנחיות אקוסטיקה הקש כאן

לצפייה בנספח ט'-הסכם משולש הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה בסיכום סיור מיום 20.9.16 הקש כאן

לצפייה בנספח מעודכן להנחיות בנייה ירוקה לקבלן הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרות מספר 1 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום 31.10.16 הקש כאן

לצפייה בהבהרה נוספת מיום 2.11.16 הקש כאן

לצפייה בהבהרה נוספת מיום 7.11.16 הקש כאן

 

שם הזוכה:

רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ

 

 

 

 

 

מתן שירותי נסיעות מיוחדות במוניות לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 407/16

תאריך פרסום המכרז: 26.8.16

מועד אחרון להגשה: 25.9.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה נוסף הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 

שם הזוכים:

מוניות נוה בע"מ

מוניות מרכז חורב בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

אספקת שירותי אינטרנט במעונות הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 413/16

תאריך פרסום המכרז: 12.8.16

מועד אחרון להגשה: 18.9.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במענה לשאלת הבהרה נוספת

לצפייה בדף סיכום סיור מציעים הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 

שם הזוכה:

חברת הוט טלקום שותפות מוגבלת

 

 

 

 

 

 

 

 

הכשרה, ניהול והפעלה של מינימרקט במתחם מעונות הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 409/16

תאריך פרסום המכרז: 22.7.16

מועד אחרון להגשה: 16.8.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות:

 

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן, לצפייה בתרשים המינימרקט הקש כאן

מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה ליום א',  21.8.2016  שעה 12:00

שם הזוכה:

מר דורון לוי

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז להכשרה, ניהול והפעלה של חנות למתן שירותי צילום והדפסה, בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 405/16

תאריך פרסום המכרז: 8.7.16

מועד אחרון להגשה: 27.7.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1, הקש כאן

                           לצפייה בקובץ "אוטוקד" הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן , לצפייה בתרשים החנות הקש כאן

 

שם הזוכה:

קופימדיה מרכזי צילום 2010 בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

מכרז לאספקת סולר הסקה ותחבורה לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 393/16

תאריך פרסום המכרז: 17.6.16

מועד אחרון להגשה: 17.7.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה בדף סיכום סיור מציעים הקש כאן

לצפייה במסמך תשבות לשאלות הבהרה מספר 1 (כולל נוסח ערבות הצעה ואישור עריכת ביטוח) הקש כאן 

לצפייה בבדיקת מיכלים הקש כאן

לצפייה בדו"ח בדיקות אטימות מיכלים הקש כאן

לצפייה בדו"ח בדיקת צנרת דלק הקש כאן 

מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה ליום ה', 25.8.2016

 מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה ליום א', 31.7.2016.

מועד תוקף ערבות הגשה נדחה ליום ד', 23.11.2016

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכה:

פז חברת נפט בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

אספקת שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 398/16

תאריך פרסום המכרז: 11.3.16

מועד אחרון להגשה: 7.4.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה הקש כאן לצפייה בהבהרה מספר 2 הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכים / סטטוס 

מועד החלטה: 17.4.16

שמות הזוכים:

מונה טורס בע"מ

אמסלם תיירות ונופש בע"מ

 

 

 

 

 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות חשמל וגילוי אש ותשתיות למערכות מתח נמוך מאוד

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 380/15

תאריך פרסום המכרז: 27.11.15

מועד אחרון להגשה: 14.12.15 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן 

הודעות והבהרות

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ד', 16.12.2015 שעה 12:00

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפיה בסיכום הסיור שנערך ב-3.12.15 הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן 

שם הזוכה / סטטוס

מועד החלטה: 23.12.15

שמות הזוכים: 

אלעד ברק בע"מ

פיוז קבלני חשמל, תקשורת ואחזקה

אור הצפון ח.ח'טיב בע"מ

 

 

 

 

מכרז מסגרת לביצוע עבודות בנין ושיפוץ מבנים

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 381/15

תאריך פרסום המכרז: 27.11.15

מועד אחרון להגשה: 03.01.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 3.1.2016 בשעה 12:00

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 20.12.2015 שעה 12:00

לצפיה בסיכום הסיור שנערך ב-3.12.15 הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס

מועד החלטה: 24.1.16 

שמות הזוכים:

פסמרג צפון בע"מ

עבוי רחיב קבלן מתכת ובניין

גיא יוסי ושות' בע"מ

 

 

 

בימוי והפקת ארועי המושב המ"ד של חבר הנאמנים של האוניברסיטה 6.6.16 עד 9.6.16

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 368/15

תאריך פרסום המכרז: 20.11.15

מועד אחרון להגשה: 31.12.15 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות

לצפיה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה, המועד החדש יפורסם בהקדם

לצפיה בסיכום סיור שנערך ב-24.11.15 הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס

תאריך החלטה: 3.2.16

חברת פירמידה - יצירות בע״מ

 

 

אספקת חשמל לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 264/14

תאריך פרסום המכרז: 08.08.2014

מועד אחרון להגשה: 09.11.14 בשעה: 12:00

נוסח המודעה:  לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

בעקבות דחיית מועד ההגשה לתאריך 9.11.2014, נדחה המועד להגשת ערבות הצעה לתאריך 9.2.2015

לצפיה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

בעקבות דחיית מועד ההגשה ל- 2.11.2014,המועד האחרון להגשת ערבות ההצעה שונה לתאריך: 2.2.2015

לצפיה בהודעה על הארכת מועד הגשה ומועד ערבות להגשת ההצעה הקש כאן

 לצפיה בהודעה על הארכת מועד הגשת ההצעות למכרז וכן על תוקף הערבות להגשת מכרז הקש כאן

16:00

מסמכי המכרז :  לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

נסגר

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה