site header ksafim

univ logo

קבלת שירותי פיתוח בשפת ABAP למודול GM במסגרת פרויקט הטמעת מודולים פיננסיים של SAP במכלול ה-SAP

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת ג'יי.אר.אס טכנולוגיות בע"מ (מר גיל רשף), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת שירותי פיתוח בשפת ABAP למודול  GM במכלול ה-SAP באוניברסיטת חיפה

מקור הסמכות: תקנה 3(18), לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

תקופת ההתקשרות:  01.10.2020 עד 30.9.2023

היקף כספי משוער: כ-850,000 ש"ח כולל מע"מ לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 19.07.2020

עקרי חוות הדעת להתקשרות: 

חברת ג'י.אר.אס טכנולוגיות בע"מ ("החברה") מעניקה שירותי מומחה לאוניברסיטת חיפה מאז שנת 2015. החברה באמצעות תכניתן שפת ABAP מטעמה, המלווה את האוניברסיטה לאורך השנים הובילה את פיתוח מודול המחקר במערכת הסאפ  (SAP GM) וסמסגרת זו פיתחה כמות גדולה של מאות תכניות וממשקים מורכבים במודול עצמו ואל מול המערכת הפיננסית("עידן") ומודולי הסאפ הנוספים באוניברסיטת חיפה. החברה צברה במהלך השנים ידע רב באשר למורכבות הייחודית של יישום ה-GM באוניברסיטת חיפה, היכרות מעמיקה עם צרכי המחקר והצרכים האקדמיים וכן עם היישומים המהווים בפועל את ליבת יישומי המחקר באוניברסיטת חיפה כמו כן, בשל התמחותו של תכניתן החברה ויכולתיו הגבוהות בתחום ה-ABAP שולב גם במתן מענים לפתרון בעיות חריגות רבות במודול SAP Campuus Managemen, במצב דברים זה, החברה היא היחידה שיכולה לספק את השירות לצורך ההתקשרות המבוקשת ובכלל זה לשילוב התהליכים המוקמים במודול ה-GM, כחלק מפרויקט להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי S4HANA, במכלול ה-SAP באוניברסיטת חיפה.

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  30.07.2020 בכתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

קבלת שירותי ייעוץ אקדמי ייחודי וניהול צוות יועצים מומחים מהאקדמיה בישראל

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם פרופ' יוסי קלפטר, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת שירותי ייעוץ אקדמי ייחודי וניהול צוות יועצים מומחים מהאקדמיה בישראל, המעורים היטב בשדה האקדמי בארץ ובעולם ובשינויים המתחוללים בשדה זה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 9 חודשים

היקף כספי משוער:  153,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 25.05.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  פרופ' יוסי קלפטר הינו מדען בעל שם עולמי בתחום הכימיה הפיסיקלית אשר זכה במספר פרסים יוקרתיים. פרופ' קלפטר הינו בעל הבנה עמוקה של מערכת ההשכלה הגבוהה בעולם ובארץ, הנובעים בין היתר מניסיונו הייחודי בתחום האקדמי ומן התפקידים אותם ביצע בשנים האחרונות, ובכלל זאת: ראש הקרן הלאומית למדע, נשיא אוניברסיטת תל אביב ויו"ר ור"ה. כמו כן, פרופ' קלפטר היה שותף לא אחת בקידום מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, ועל כן ניסיונו הייחודי בתחום זה.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 09.06.2020 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

 

מתן שירותי תחזוקה עבור מתקני מים חמים/קרים הקיימים באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "שטראוס מים בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שירותי תחזוקה למכשירי מים של חברת שטראוס מים בע"מ הקיימים באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.2019 עד 30.09.2022 (כולל אופציה של שנה)

היקף כספי משוער: 515,118 ש

תאריך פרסום: 15.01.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות: ההתקשרות הנדרשת הנה למתן שירותי תחזוקה עבור מתקני מים חמים/קרים מתוצרת חברת שטראוס מים בע"מ, הקיימים בשימוש היחידות באוניברסיטה חיפה. שטראוס מים בע"מ היא היחידה המספקת את החלקים המקוריים והתקניים לתיקון ותחזוקת המכשירים מתוצרתה ומתן שירותי תחזוקה למכשירים אלו באמצעות גורם אחר, שאינו שטראוס מים בע"מ, באמצעות חלפים שאינם מקוריים תשלול את עמידת המכשירים בתו התקן הרשמי-1505. לפיכך בהתאם למצב הדברים בפועל שטראוס מים בע"מ הנה היחידה שיש בידה לספק שירות זה.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למזכיר הוועדה וזאת עד ליום 28.01.2020 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..   לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

קידן תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

 עיקרי חוו"ד לבחירת הספק: שמירה על הקונספט הקונסטרוקציוני כמי שתיכנן את הבניין המקורי,  נגישות המשרד לתוכניות ולמידע הקונסטרוקטיבי יקטינו את הסיכון לכשלים ויביאו לחסכון בעלויות ולקיצור לו"ז משמעותי שנדרש על ידי התורם

שם הספק: קידן תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

תאריך הפרסום: 24.1.16

סכום/מטבע: 300,182 ש"ח 

סוג הספק יחיד/חוץ: יחיד

סריקת מחברות בחינה, בדיקתן ע"ג מסך ע"י המרצים ופרסום הבחינות באתר האוניברסיטה לצפייה ע"י הסטודנטים

 עיקרי חוו"ד לבחירת הספק: החברה הינה היחידה בשוק כיום שמספקת את השירות במלואו

שם הספק: תומקס פתרונות סריקה בע"מ

תאריך הפרסום: 3.8.16 

סכום/מטבע: כ-930,000 ש"ח (לשלוש שנים)

סוג הספק יחיד/חוץ: יחיד

אספקת מוצרי מכולת (ארוחות לילה) לחניכי "חבצלות" של משרד הביטחון

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מינימרקט "דורון לוי" כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: אספקת מוצרי מכולת (ארוחות לילה) לחניכי "חבצלות" של משרד הביטחון

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.16 עד 31.7.2020

היקף כספי משוער: 287,500 ש"ח לכלל התקופה

תאריך פרסום: 21.12.16

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.1.2017 בכתובת דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

עיקרי חוות הדעת להתקשרות: מינימרקט "דורון לוי", נמצא במעונות הסטודנטים והוא היחידי בקמפוס

שאפשר לרכוש ממנו מוצרי מכולת לארוחות לילה, בשעות הערב המאוחרות.

השכרת שטח למתן שירותי דואר ישראל לרבות שירותי חברת הבת "בנק הדואר", לסטודנטים, לסגל האקדמי והמנהלי

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם גב' אלין אלימלך כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: השכרת שטח למתן שירותי דואר ישראל לרבות שירותי חברת הבת "בנק הדואר", לסטודנטים, לסגל האקדמי והמנהלי

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.17 עד 31.12.2021

היקף כספי משוער: 28,080 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 21.12.16

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.1.2017 בכתובת דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


עיקרי חוות הדעת להתקשרות: רשות הדואר היא הגוף היחידי המוסמך לבחור את סוכני הדואר, ולגב' אלין אלימלך הסכם התקשרות בין חברת דואר ישראל.

שכירת משרדים בבניין IBM, בשטח אוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "מת"ם חברת תעשיות מדע חיפה בע"מ" כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת משרדים בבניין IBM, בשטח אוניברסיטת חיפה

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.17 עד 31.12.2018 (כולל אופציה)

היקף כספי משוער: 1,759,643ש"ח לכלל התקופה

תאריך פרסום: 26.12.16

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.1.2017 בכתובת דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 .עיקרי חוות הדעת להתקשרות: בשל היותו בניין שנמצא בשטח האוניברסיטה, ולכן הוא היחידי המתאים לאכלס יחידות שלה

OTIS שיפוץ ושידרוג מעליות מהירות במגדל אשכול מתוצרת

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "אלקטרה בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שיפוץ ושידרוג מעליות מהירות במגדל אשכול (מעליות: 6,7,8), מתוצרת OTIS.

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: רכישה חד פעמית

היקף כספי משוער: 1,770,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 22.1.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  2.2.2017 בכתובת דוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עיקריי חוות דעת להתקשרות:  יבואנית בלעדית של היצרן של מעליות מתוצרת אוטיס

עבור ספריית אוניברסיטת חיפה METIS EDS GAMMA מערכת דיגיטציה ברזולוציה גבוהה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "סטודיו HC EDITIONS", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: רכישת מערכת METIS EDS GAMMA מבוססת מצלמה המאפשרת מרחק פוקאלי משתנה עם עדשת זום, שטח סריקה 100/70 ס"מ, רזולוציה גבוהה ביותר, עם דיוק צבע גבוה CR193.

 

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: רכישה חד פעמית

היקף כספי משוער: 130,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 16.1.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  29.1.2017 בכתובת דוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עיקריי חוות דעת להתקשרות:  יבואנית בלעדית של היצרן למערכת זו 

עבור בית הספר לתלמידי חו"ל , Online רכישת מערכת לרישום אלקטרוני

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "FatFish", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: רכישת מערכת לרישום אלקטרוני Online המקושרת ישירות למערכת טרנזילה הניתנת כפתרון ענן וכפתרון  On Premise.

מותקנת על שרתי האוניברסיטה, ומאפשרת קיום ממשקים ישירים למערכת סאפ, לצורך ניהול מאגרי מידע אחודים.

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: רכישה חד פעמית

היקף כספי משוער: 175,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 15.2.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם,

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  28.2.2017 בכתובת דוא"ל:

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקריי חוות דעת להתקשרות:  מערכת הניתנת כפתרון ענן וכפתרון  On Premise

הכשרה, ניהול והפעלת משרד בשדרת החנויות

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם המרכז הארצי לבחינות והערכה, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: הכשרה, ניהול והפעלת משרד בשדרה בבניין הראשי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.6.17 עד 31.5.19 (כולל אופציה לשנה)

היקף כספי משוער: 226,392 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 18.5.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  2.6.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מאלו היא היחידה הקיימת להפעלה של המקום בשדרה בבניין הראשי

קבלת ייעוץ בתחום תמיכה, טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו במיוחד עבור אוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מר יחיאל קרן, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת ייעוץ בתחום תמיכה, טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו במיוחד עבור אוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: 1,455,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 28.5.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  12.6.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מר יחיאל קרן הינו היחיד לתחזק את התוכנות כיום

התקשרות עם חברת כוח אדם ישראלית הפועלת בסין

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת Ptl-group.com, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: התקשרות עם  חברת כוח אדם ישראלית הפועלת בסין להעסקת עובד מקומי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 20.7.17 עד 19.5.18

היקף כספי משוער: 175,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 5.7.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  18.7.2017 בכתובת דוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . לפניה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל החברה הינה החברה הישראלית היחידה שיכולה לתת את השירות המבוקש 

עבור אגף מינהל תלמידים והאגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים של האוניברסיטהSAP CRM שירותי פיתוח

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת בייהו בע"מ (מר טדי ליהני), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שרותי פיתוח SAP CRM  עבור אגף מינהל התלמידים והאגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים של האוניברסיטה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: כ-1,350,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 10.9.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  25.9.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל חברת בייהו בע"מ (מר טדי ליהני) הינה החברה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

במערכת הסאפ הארגונית CM- ו GM למודול , ABAP שרותי פיתוח בשפת

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת ג'י.אר.אס טכנולוגיות (מר גיל רשף), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שרותי פיתוח בשפת ABAP למודול GM ו- CM במערכת הסאפ הארגונית

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: כ-1,350,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 10.9.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  25.9.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל חברת ג'י.אר.אס טכנולוגיות (מר גיל רשף) הינה החברה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

שירות ואחזקה ל-20 מעליות אלקטרה באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת אלקטרה מעליות בע"מ , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שירות ואחזקה ל-20 מעליות אלקטרה באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: 1,0145,243 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 27.9.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  19.10.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל חברת אלקטרה מעליות בע"מ הינה החברה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

ביצוע עבודות גילוי וכיבוי אש במבני האוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם החברות "אורד בע"מ" ו"טלפייר גלאי אש וגז בע"מ" , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: ביצוע עבודות גילוי וכיבוי אש במבני האוניברסיטה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: 450,000 ש"ח לשנה

תאריך פרסום: 2.11.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  15.11.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל כל אחת מהחברות הנה היחידה המסוגלת להתקין ציוד חדש וחלפים בבניינים בהם מותקנות כבר מערכות של אותה חברה וזאת מן הטעם כי התקנת ציוד שאינו מתוצרת שתי החברות הללו תחייב התקנת רכזות נוספות מסוגים נוספים בבנייני האוניברסיטה השונים, דבר אשר יוביל לייקור ההתקשרות וכן, יוביל למצב של ריבוי מערכות וסרבול העבודה השוטפת של מוקד הביטחון בקומה 4

שירותי ייעוץ לרה ארגון סאפ HR באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת NESS, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת שירותי ייעוץ של הגב' שרה עשהאל, לרה ארגון סאפ HR באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.18 עד 31.12.20

היקף כספי משוער: כ-1,410,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 23.11.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  6.12.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל , הגב' שרה עשהאל באמצעות חברת נס, הינה היחידה המכירה לעומקו את היישום באוניברסיטת חיפה ולכן היא היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

הכשרה, ניהול והפעלת משרד בשדרת החנויות

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם המרכז הארצי לבחינות והערכה, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: הכשרה, ניהול והפעלת משרד בשדרה בבניין הראשי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.12.17 עד 30.11.22 (כולל 4 אופציות בנות 12 חודשים כל אחת)

היקף כספי משוער: 565,980 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 6.12.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  20.12.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.לפניה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מאלו היא היחידה הקיימת להפעלה של המקום בשדרה בבניין הראשי

התקשרות עם חברת כוח אדם ישראלית הפועלת בסין - עדכון לפרסום

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת Ptl-group.com, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: התקשרות עם  חברת כוח אדם ישראלית הפועלת בסין להעסקת עובד מקומי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 20.7.17 עד 30.9.19

היקף כספי משוער: 475,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 21.1.18

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  1.2.2018 בכתובת דוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . לפניה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל החברה הינה החברה הישראלית היחידה שיכולה לתת את השירות המבוקש 

התקשרות עם חברת סאפ לרכישת רישיונות, מודולים ומתן שירותי תחזוקה למוצרי סאפ באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת SAP, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: רכישת רישיונות, מודולים ומתן שירותי תחזוקה למוצרי סאפ

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מ 1.4.18 עד 31.3.23 ואופציה לתקופה החל 1.4.23 עד 31.3.28 

היקף כספי משוער: כ-13 מ' ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 11.3.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  22.3.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל , חברת סאפ, הינה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

הצבת ציוד תקשורת ברחבי האוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "פלאפון תקשורת בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: הצבת ציוד תקשורת ברחבי האוניברסיטה

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 4.10.2018 - 3.10.2022

היקף כספי משוער: 1,170,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 24.6.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  5.7.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  התקשרות להצבת ציוד תקשורת ע"י חברת "פלאלפון תקשורת בע"מ"

 

שידרוג מערכת קשר הממסרים הקיימת מתוצרת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שידרוג מערכת קשר הממסרים הקיימת מתוצרת מוטורולה סולושנס בע"מ באוניברסיטת חיפה

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות:

היקף כספי משוער: 200,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 17.7.18

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  חברת "מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ", הינה היחידה שיכולה לבצע התקשרות זו לאור הצורך בהתממשקות

למערכת הקיימת מתוצרת חברת מוטורולה המותקנת כיום באוניברסיטה, וכן לאור העובדה שרק באמצעותה ניתן יהיה להתחבר לרשת החירום

הארצית "ניצן" בהתאם להמלצת משטרת ישראל שניתנה לאור אירועי השריפה בכרמל.

 

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  31.7.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

המותקנות באוניברסיטת חיפה SIEMENS אחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "אורד בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות:  אחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת  SIEMENS המותקנות באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.18 עד 30.9.21

היקף כספי משוער: 373,487.4 ש"ח לשנה

תאריך פרסום: 13.9.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  10.10.18 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  מתן שרות ואחזקה של מערכות הגילוי והכיבוי אש המותקנות באוניברסיטה שסופקו והותקנו על ידי חברת "אורד מערכות בקרה בע"מ" והינן מתוצרת SIEMENS

השכרה של כתות מחשב עבור תכנית לימודים לתכנית מעל"ה (מצטיינים, ערבים למדע והנדסה)

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: השכרה של כתות מחשבים עבור תכנית לימודים לתכנית מעל"ה (מצטיינים, ערבים למדע והנדסה)

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 4.7.17 עד 6.9.17

היקף כספי משוער: כ-121,280 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 6.9.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  19.9.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מכון דוידסון לחינוך הוא היחיד שמסוגל לבצע את מהות ההתקשרות ואשר מעוניין לבצע אותה

מתן שירותי פרסום בגלגל"צ - תשדירי פרסום

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם משרד הביטחון (גלגל"צ), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: מתן שירותי פרסום בגלגל"צ - תשדירי פרסום

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 1.12.18 - 30.11.20

היקף כספי משוער: 402,288 ש"ח כולל מע"מ 

תאריך פרסום: 31.10.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  13.11.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  גלגל"צ הינה תחנת רדיו ארצית שמאזינים לה מרבית קהל המטרה הרלוונטי לצרכי פרסום שעניינו עידוד הרשמה לתואר ראשון ושני,

לחיילים ולצעירים בגילאי 18-30. כמו כן, התחנה הינה בעלת נתוני האזנה הגבוהים ביותר מבין תחנות הרדיו הארציות.

 

פרסום חוצות בכביש 22, עוקף קריות עבור אוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "שמול פרסום חוצות", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: פרסום על גבי קיר מס' 302 בכביש 22 (כביש עוקף קריות)

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 1.12.18 - 30.11.20

היקף כספי משוער: 263,250 ש"ח כולל מע"מ 

תאריך פרסום: 31.10.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  13.11.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  החברה הינה זכיין יחיד של השלט המדובר, אשר נמצא על ציר תנועה מרכזי ביותר, בעל נפח תנועה גדול במיוחד

 

השכרה של כתות מחשב עבור תכנית לימודים לתכנית מעל"ה (מצטיינים, ערבים למדע והנדסה)

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: השכרה של כתות מחשבים עבור תכנית לימודים לתכנית מעל"ה (מצטיינים, ערבים למדע והנדסה)

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 6.9.18 עד 4.9.19

היקף כספי משוער:  170,634 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 3.11.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  19.11.2018 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מכון דוידסון לחינוך הוא היחיד שמסוגל לבצע את מהות ההתקשרות ואשר מעוניין לבצע אותה

למודול שכר לימוד של סאפ באוניברסיטת חיפהABAP קבלת שירותי תכנות

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מר משה אריק גיורנו, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת שירותי תכנות ABAP למודול שכר לימוד של SAP באוניברסיטת חיפה 

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 11/2018 עד 10/2021

היקף כספי משוער: כ-1,500,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 14.11.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  27.11.2018 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  למר משה אריק גיורנו היכרות רבת שנים עם מודול שכר הלימוד באוניברסיטת חיפה כולל מאות תכניות ייחודיות שפותחו על ידו באוניברסיטה.

קבלת שירות זה ממר משה אריק גיורנו הינה חיונית להצלחת מימושם של שני פרויקטים גדולים בתחום הפיננסי באוניברסיטת חיפה.

שכירת שטח עבור הסדנה הימית בביה"ס לקציני ים עבור המכון ללימודי ים ע"ש ליאון רקנאטי

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם ביה"ס לקציני ים עכו, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת שטח עבור הסדנה הימית בביה"ס לקציני ים עבור המכון ללימודי ים ע"ש ליאון רקנאטי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.19 עד 31.12.28

היקף כספי משוער:  660,000 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 14.2.2019

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  27.2.2019 בכתובת דוא"ל:

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:

מיקום הסדנה הימית בקציני ים עכו, מאפשר פעילות מחקרית יעילה והתארגנות מהירה כתוצאה מגישה ישירה ונוחה לים של הצוללנים,

הסירות וציוד הצלילה הנלווה. בניית מתחם בתוך הסככה נותן מענה לצרכי הסדנה שהם: משרדים, חדר ציוד עדין, שטח מתאים לטיפול במנועים,

במשאבות, שטח עבודה לבית מלאכה בעץ וברזל, שטח לסירות הגומי ומקלחות ושירותים.  

כמו כן, קיימת אפשרות להצבתם של 3 מכולות מחוץ לסככה עבור ציוד נוסף של הסדנה הימית.

ביה"ס מעודד שיתוף פעולה של חוקרי המכון, ושל עובדי הסדנה הימית עם תלמידי ובוגרי ביה"ס לקציני ים עכו, שחלקם עשויים לבחור כתוצאה מכך לימודים באוניברסיטה.

 

 

טיפול בשאלוני בחינה, סריקת מחברות בחינה, בדיקתן והעלתן לצפייה ע"י הסטודנטים

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם "תומקס פתרונות סריקה בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: פתרון כולל לבדיקת מחברות בחינה באופן דיגיטלי (כולל סריקה), משלוח מאובטח של שאלוני בחינה וממשק ישיר למודול SLCM ב-SAP לניהול מערך המרצים, הבחינות והציונים. 

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל 1.10.19 עד 30.9.22

היקף כספי משוער: 1,493,110 מיליון ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום5.3.19:

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המחזיק בפתרון מוכח ועובד המבצע את כל השירותים המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  18.3.19 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות: החברה הינה היחידה המחזיקה בפתרון עובד ומוכח שמספק את מכלול השירותים הנדרש

. SAP  של HR ו-- SLCM ובכללם מערך מובנה של ממשקים למודול

 

מתן שירותי הכשרה מקצועית בתחום הניו-מדיה לקבוצות עובדים לפי מודל MBC

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם גב' אימי עירון, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: התקשרות למתן שירותי הכשרה מקצועית בתחום הניו-מדיה לקבוצות עובדים לפי מודל Marketing By Community - (MBC) -שימוש בעובדים ובכלי מדיה דיגיטלית כדי לספר את הסיפור השיווקי של המוצר

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות:  תשע"ט

היקף כספי משוער: 150,000 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ

תאריך פרסום31.3.19:

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/ טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  14.4.19 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות: הגב' אימי עירון הינה בעלת מומחיות ספציפית בתחום ה-BRANDTECH - בניית מותגים, עסקים וארגונים באמצעות פלטפורמות וכלים טכנולוגיים ודיגיטליים

ופועלת בנקודת המפגש הקריטית שבין האסטרטגיה, הטכנולוגיה והתקשורת, כדי להגדיר מחדש את המהות העסקית של מותגים, ארגונים וחברות, בעידן הנוכחי. גב' עירון בעלת ניסיון

רב שנים בענף הפרסום, מתמחה במיתוג ופיתוח אסטרטגיה שיווקית ותקשורתית עבור חברות ומותגים מובילים בשוק. וכן מתמחה בניהול כלי הסיפור הדיגיטלי העכשווי: פלטפורמות התוכן,

המכירה והדאטה - משלבי פיתוח התשתיות ועד האסטרטגיה התקשורתית וניהול הביצועים.

 

 

התקשרות לפיקוח על תכנון וניהול הביצוע של הפרויקט לשיפוץ מבנה ברחוב הנמל 63-67 בחיפה, לטובת קמפוס הנמל

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת שקמונה, חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ, בעלת מס' רישום 52-002420-9, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: התקשרות לפיקוח על תכנון וניהול הביצוע של הפרויקט לשיפוץ מבנה הנמל 63-67 בחיפה, לטובת קמפוס הנמל

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות:  ממרץ 2019 עד מאי 2021

היקף כספי משוער: 32 מיליון ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום20.3.19:

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/ טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.4.19 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות: האוניברסיטה קיבלה מאת עירית חיפה אישור לביצוע השיפוץ במבנה ברחוב הנמל  63-67  אותו חוכרת האוניברסיטה

מהעירייה לטובת קמפוס הנמל, ובלבד שתכננו של פרויקט השיפוץ וניהול הביצוע של הפרויקט יבוצע על ידי חברת שקמונה (תאגיד ממשלתי עירוני של עירית חיפה).                                                                                     

זאת מטעמי אחידות מאחר וחברת שקמונה מתכננת ותנהל גם את ביצוע השיפוץ ברחוב פלמר 4, המהווה חלק מאותו מתחם של קמפוס הנמל בו מצוי המבנה ברחוב

נמל 63-67.

האוניברסיטה מחויבת לפעול בהתאם להוראת העירייה, זאת מן הטעם כי המבנה האמור הינו בבעלותה, ועל כן בהתאם למצב הדברים בפועל חברת שקמונה

היא היחידה עמה רשאית האוניברסיטה להתקשר.

 

 

רכישת וקבלת שירותי תחזוקה עבור מערכת מחשב ייעודית לניהול שוטף של מעונות הסטודנטים

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "פרודוור ישראל בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות:  רכישת וקבלת שירותי תחזוקה עבור מערכת מחשב ייעודית לניהול שוטף של מעונות הסטודנטים.

המערכת כוללת פונקציות ייעודיות שונות שתסייענה לסגל המעונות בניהול השוטף, בכלל זאת בחירת הזכאים, שיבוץ למיטות

ולחדרים על פי קריטריונים, קריאת מונים, תשלומים שוטפים, מערכת ניהול תקלות, יכולת החלפת חדרים דינאמית ועוד. 

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.6.19 עד 31.5.24

היקף כספי משוער: 450,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 26.5.19

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  6.6.19 בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  חברת פרודוור ישראל בע"מ, הינה החברה היחידה בישראל שברשותה מערכת מחשב ייעודית

לניהול מעונות הסטודנטים, מערכת הפעילה כבר במוסד אקדמי אחר, והמשמשת את סגל המעונות לטובת ניהול שוטף ותפעול

מעונות הסטודנטים וכן מבוססת על תשתית מתקדמת ועדכנית מבוסס Microsoft NAV CRM ובממשק משתמש מבוסס Outlook

ואשר מכילה אינטגרציה מובנית עם רכיב דוחות  BI  גראפי ודינאמי של POWER BI .

מתן שירות, אחזקה ותיקונים למערכת לגילוי פריצה וטמ"ס

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "ארדן קונטרול טק בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות:  מתן שירות, אחזקה ותיקונים למערכת לגילוי פריצה וטמ"ס מתוצרת חברת ארדן המותקנת באוניברסיטת חיפה.

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.19 עד 30.9.24

היקף כספי משוער: 695,155 ש

תאריך פרסום: 15.9.19

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות למזכיר הוועדה וזאת עד ליום  26.9.19 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  מהות ההתקשרות הינה למתן שירות תיקונים ואחזקה למערכת לגילוי פריצה וטמ"ס,

פרי יצירתה של חברת ארדן, המותקנת נכון להיום בבניינים השונים ברחבי האוניברסיטה ונשלטת ממוקד ביטחון קומה 4.

לחברה קיים מלאי חלפים זמינים במקרה של תקלות בזמן אמת והיא היחידה שיכולה להעניק שירותי תחזוקה וחלפים למערכת מתוצרתה.

 

השכרה של כתות מחשב עבור תכנית לימודים לתכנית מעל"ה (מצטיינים, ערבים למדע והנדסה)

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: השכרה של כתות מחשבים עבור תכנית לימודים לתכנית מעל"ה (מצטיינים, ערבים למדע והנדסה)

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 4.9.19 עד 24.6.20

היקף כספי משוער:  175,734 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 22.9.19

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות למזכיר הוועדה וזאת עד ליום   10.10.19 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מכון דוידסון לחינוך הוא היחיד שמסוגל לבצע את מהות ההתקשרות ואשר מעוניין לבצע אותה

קבלת ייעוץ בתחום תמיכה טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו במיוחד עבור אוניברסיטת חיפהה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מר יחיאל קרן, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת ייעוץ בתחום תמיכה טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו על ידי מר יחיאל קרן במיוחד עבור אוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.11.20 עד 31.10.22

היקף כספי משוער: 1,000,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 26.9.19

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  28.10.19 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  מר יחיאל קרן הינו יועץ יחיד המשלב שירותי אחזקה ותמיכה

לתוכנת הנהלת חשבונות, ביחד עם כתיבת התוכניות הנ"ל. מדובר על תוכניות מיוחדות שנכתבו ע"י מר יחיאל קרן, לפיכך, בהתאם למצב העניינים בפועל מר יחיאל קרן הינו היחיד לתחזק את התוכנות כיום.

שירות ואחזקה למעליות של אלקטרה מתוצרת אוטיס

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת אלקטרה מעליות בע"מ , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שירות ואחזקה למעליות אלקטרה מתוצרת OTIS

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.2020 עד 30.09.2023

היקף כספי משוער: 1,101,936 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 15.07.2020

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  23.07.2020 בכתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  חברת אלקטרה בע"מ הינה היבואנית והמייצגת הבלעדית של מעליות מתוצרת OTIS הצרפתית, המותקנות באוניברסיטה. אלקטרה בע"מ היא החברה היחידה המחזיקה בכל עת מלאי חלפים זמין הנדרש לאחזקה שוטפת של המעליות כאמור.

עבור אגף מינהל תלמידים בית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפהSAP CRM שירותי פיתוח

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת בייהו בע"מ (מר טדי ליהני), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שרותי פיתוח SAP CRM  עבור אגף מינהל התלמידים ובית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.20 עד 30.09.2024

היקף כספי משוער: כ-1,400,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 19.07.2020

עיקרי חוות הדעת להתקשרות: חברת בייהו בע"מ (להלן: "החברה"), באמצעות תכניתן מטעמה, מעניקה שירותי מומחה למודול ה-CRM במערכת ה-SAP ("המערכת") - המשמש את אגף מנהל תלמידים ובית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפה. החברה הובילה את פיתוח פרויקט המפ"ל באוניברסיטה וכן, את כלל הפיתוחים האחרים במערכת מאז הקמתה, הכוללים מספר רב של תכניות וממשקים אל מערכות משיקות ובכללן מודול  SLCM ב-SAP רשתות חברתיות, רשת האינטרנט, שירותי מרכזיית IP, מערכת מוקד (CTI) ועוד. החברה, היא היחידה המכירה לעומק, ובמשך שנים ארוכות, את קוד ה-CRM והיישום האקדמי הייחודי שהוקם באוניברסיטת חיפה. לחברה היכרות מעמיקה עם עולם השיווק האקדמי ובכלל זה, יישום ייחודי של מערכת תעדוף שיחות, על בסיס הזדמנויות להצלחה בלימודים. במצב דברים זה, החברה היא היחידה שיכולה לתחזק את המערכת הקיימת ולתת מענה לצרכים נוספים באוניברסיטת חיפה.

  

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  30.07.2020 בכתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

אורקל

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: ש"ח 286,617

תאריך פרסום: 5.5.2011

שם ספק: אורקל

נושא: רכישת רישיונות אורקל

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יצרן התוכנה

סאפ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 456,228 ש"ח

תאריך פרסום: 5.5.2011

שם ספק: סאפ

נושא: רכישת רישיונות סאפ

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יצרן התוכנה

אקס ליבריס בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 600,000 ש"ח

תאריך פרסום: 11.7.2011

שם ספק: אקס ליבריס בע"מ

נושא: חוזי שרות ורישיונות שימוש

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יצרן מערכות מידע ספרייתיים

מ.י.ה מחשבים

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 20,961.2 $

תאריך פרסום: 24.7.2011

שם ספק: מ.י.ה מחשבים

נושא: רישוי מוצרי SAS

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

אלקטרה בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 1,965,445 ש"ח  (לחמש שנים)

תאריך פרסום: 12.9.2011

שם ספק: אלקטרה בע"מ

נושא: שירות ואספקת חלפים לאחזקת מעליות מסוג "אוטיס"

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יבואנית בלעדית של חברת "אוטיס"

מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 491,817 ש"ח (לחמש שנים)

תאריך פרסום: 12.9.2011

שם ספק: מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע"מ

נושא: שירות שנתי ואחזקה למערכות פריצה וטמ"ס המותקנים ברחבי הקמפוס

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספקית בלעדית של חלקי חילוף למערכות פריצה, אזעקה וטמ"ס תוצרת GE ו-LENEL

טלסקרין אס.אם.ג'י

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע:

תאריך פרסום: 21.12.2011

שם ספק: טלסקרין אס.אם.ג'י

נושא: פרסום מידע ייעודי וייחודי על-גבי מסכים בקמפוס

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: מערכת לניהול תוכן ייעודי וייחודי לסטודנטים ולהנהלה

שגריר מערכות בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע:

תאריך פרסום: 8.2.2012

שם ספק: שגריר מערכות בע"מ

נושא: הצבת מערכת לאיכון רכבים

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: מערכת ייחודית לאיכון רכבים וזימוניות דו-כיווניות, הפועלת כמערכת קליטה בלבד. מערכת זו תומכת גם ביישומים עבור כוחות חירום

נס טכנולוגיות ישראל

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 180,000 ש"ח

תאריך פרסום: 14.2.2012

שם ספק: נס טכנולוגיות ישראל

נושא: מתן שרותי מתכנת למערכת SAP מינהל תלמידים-שכר לימוד

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: מתן שרותי מתכנת למערכת מודול מינהל תלמידים של SAP, תת מערכת שכר לימוד שפותחה באוניברסיטה

מ.י.ה מחשבים

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 21,588 $

תאריך פרסום: 15.4.2012

שם ספק: מ.י.ה מחשבים

נושא: רישוי מוצרי SAS

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

נס פרו

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 104,000 ש"ח (לשנתיים) 

תאריך פרסום: 29.4.2012

שם ספק: נס פרו

נושא: תחזוקה ומתן אחריות לתוכנת PrintBos

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

אורקל ישראל מערכות תוכנה בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 149,117 ש"ח

תאריך פרסום: 9.5.2012

שם ספק: אורקל ישראל מערכות תוכנה בע"מ

נושא: תחזוקה לתוכנת אורקל

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

סאפ ישראל בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 228,162 אירו

תאריך פרסום: 12.9.2012

שם ספק: סאפ ישראל בע"מ

נושא: רכישת רישיונות ותחזוקהלמערכת סאפ

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יצרן התוכנה

אורד

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: כ-383,955 ש"ח

תאריך פרסום: 24.9.2012

שם ספק: אורד

נושא: שירותי אחזקה עבור מערכת גילוי וכיבוי אש בקמפוס

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: נציגה בלעדית להתקנה ותחזוקת הציוד מתוצרת SIEMENS

אורקל ישראל מערכות תוכנה בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-720,000 ש"ח

תאריך פרסום:  26.11.2012

שם ספק: אורקל ישראל מערכות תוכנה בע"מ

נושא: תחזוקה לתוכנת אורקל

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

סאפ ישראל בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-1,100,000 ש"ח

תאריך פרסום: 26.11.2012 

שם ספק: סאפ ישראל בע"מ

נושא:  תחזוקה למערכת הסאפ

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

מיקרוסופט  

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-439,500 ש"ח

תאריך פרסום: 27.11.12 

שם ספק: מיקרוסופט  

נושא:  תחזוקה למוצרים של מיקרוסופט

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק בלעדי של השירותים

 אמן מחשבים בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-270,000 ש"ח

תאריך פרסום: 3.12.12

שם ספק:  אמן מחשבים בע"מ

נושא:  שירותי אחזקת תכנת הנה"ח "עידן"- erp plus ושירותי תמיכה, הדרכה וייעוץ לתכנה

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק יחיד של התוכנה 

מיקרו-ג'וק 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-728,000 ש"ח  

תאריך פרסום: 23.5.13 

שם ספק: מיקרו-ג'וק 

נושא: רכש מחשבי ומוצרי Apple 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  משווק רשמי ומוסמך למכירה ושירות למוצרי Apple לאוניברסיטת חיפה

קיבוץ שדות ים 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  1,740,000 ש"ח

תאריך פרסום: 27.5.13 

שם ספק: קיבוץ שדות ים 

נושא: שכירת שטח עבור ביה"ס למדעי הים 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  קירבה לים לצורך פעילות מדעית בתחום של מדעי הים

Genius 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 195,180 ש"ח  

תאריך פרסום:  27.6.13

שם ספק: Genius 

נושא: רכישה ותחזוקה של התוכנות SPSS ו-AMOS 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק מורשה ומוסמך ע"י חברת IBM 

אגד 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-80,000 ש"ח 

תאריך פרסום:  18.8.13

שם ספק: אגד 

נושא: כרטיסיות נסיעה עבור סטודנטים יוצאי אתיופיה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

קרסו מוטורס בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 145,000 ש"ח 

תאריך פרסום: 8.9.13 

שם ספק: קרסו מוטורס בע"מ 

נושא: רכישת רכב 4X4, ניסן נבארה SE, 2500 סמ"ק, אוט' 2013, בעסקת טרייד אין כנגד רכב מאותו דגם, מודל 2009, 120,000 ק"מ, חברה-מספר נהגים, מאובזר

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד לעסקת טרייד אין

 מינימרקט "מרכול זול" בקמפוס

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 180,000 ש"ח

תאריך פרסום: 30.10.13 

שם ספק:  מינימרקט "מרכול זול" בקמפוס

נושא: אספקת מוצרי מכולת לארוחות לילה לחניכי "חבצלות" של משרד הביטחון 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

 רכבת ישראל

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-120,000 ש"ח

תאריך פרסום: 14.10.13 

שם ספק:  רכבת ישראל

נושא: התקנת עמדת ציוד של מערכת קשר באוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

משטרת ישראל 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-130,000 ש"ח

תאריך פרסום: 14.10.13 

שם ספק: משטרת ישראל 

נושא: הקמת אתר קשר באוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

הוט - מובייל 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-600,000 ש"ח

תאריך פרסום: 14.10.13 

שם ספק: הוט - מובייל 

נושא: התקנת תשתיות ואנטנות באוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

 מיו-מרקט

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 387,842 ש"ח

תאריך פרסום:  20.3.14

שם ספק:  מיו-מרקט

נושא: השכרת שטח למכירת הלבשה והנעלה בשדרת החנויות 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

 נס טכנולוגיות ישראל

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד 

סכום / מטבע: כ-1,000,000 ש"ח

תאריך פרסום:  22.6.14

שם ספק:  נס טכנולוגיות ישראל

נושא: פרויקט ליישום מודול לניהול מענקי מחקר

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק יחיד 

 אלקטרה מעליות

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 1,135,632 ש"ח (לשלוש שנים) 

תאריך פרסום:  15.7.14

שם ספק:  אלקטרה מעליות

נושא: שירות ואספקת חלפים לאחזקת מעליות לסוג "אוטיס" 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יבואנית בלעדית של חב' "אוטיס" 

ארדן קונטרול-טק בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 579,174 ש"ח (לחמש שנים)

תאריך פרסום:  15.7.14

שם ספק: ארדן קונטרול-טק בע"מ 

נושא: שירות ואחזקה למערכת פריצה וטמ"ס באוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה והאפליקציה 

יפעת מחקרים מדיה מתקדמים בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 442,500 ש"ח (לשלוש שנים)

תאריך פרסום:  9.9.14

שם ספק: יפעת מחקרים מדיה מתקדמים בע"מ 

נושא: התקשרות לביצוע מחקר תדמית השוואתי 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ניטור תקשורתי בכל אמצעי התקשורת

אקס ליבריס בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-1.8 מיליון ש"ח (לשלוש שנים)

תאריך פרסום:  11.8.14

שם ספק: אקס ליבריס בע"מ 

נושא: מתן שירות לתחזוקת מערכות מידע לספרייה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  יצרן מערכות מידע לספריות

 אקס ליבריס בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-1.503 מ' $ (לשש שנים)

תאריך פרסום:  2.10.14

שם ספק:  אקס ליבריס בע"מ

נושא: שדרוג מערכות מידע ישנות למערכת מידע "עלמא" ו"פרימו" בענן לספריית אוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  יצרן מערכות אינטגרטיביות לניהול ספריה

 אורד

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  366,241 ש"ח (לשנה) 

תאריך פרסום:  20.8.15

שם ספק:  אורד

נושא:  שירות שנתי למערכת גילוי אש וכיבוי אוטומטי בגז ברחבי הקמפוס

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: נציגה בלעדית להתקנה ותחזוקת הציוד מתוצרת SIEMENS 

קרן יחיאל 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  970,000 ש"ח (לשנתיים)

תאריך פרסום:  8.10.15

שם ספק: קרן יחיאל 

נושא: ייעוץ בתחום תמיכה טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו במיוחד עבור האונירסיטה

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד שפיתח ומכיר את התוכנות

אמן מחשבים בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  210,000 ש"ח (לשלוש שנים)

תאריך פרסום:  8.10.15

שם ספק: אמן מחשבים בע"מ 

נושא: שירות אחזקת תכנת הנה"ח "פרופיט" ושירותי תמיכה, הדרכה וייעוץ לתכנה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד של התכנה

E.Z WAY 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-450,000 ש"ח (לשלוש שנים) 

תאריך פרסום:  25.10.15

שם ספק: E.Z WAY 

נושא: קורסי הכנה ממוחשבים לבחינות מימ"ד עבור המכינה האוניברסיטאית 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  החברה היחידה בצפון שמעבירה קורס ממוחשב לבחינות מימ"ד

משרד אדריכלים מנספלד-קהת בע״מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 585,000 ש״ח

תאריך פרסום: 17.01.16

שם ספק: משרד אדריכלים מנספלד-קהת בע״מ

נושא: הרחבת בנייני הפקולטה למדעי החברה

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: שמירה על הקונספט האדריכלי, הכרה עם המבנה המקורי, נגישות המשרד לתוכניות יביאו לחסכון בעלויות יקטינו את הסיכון לכשלים ולקיצור לו״ז משמעותי, שנדרש על ידי התורם

חניית סטודנטים בחניוני פארק הכרמל

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 271,500 ש"ח כולל מע"מ (לשלוש שנים) 

תאריך פרסום:  10.7.16

שם ספק: רשות הטבע והגנים

נושא: התקשרות עם רשות הטבע והגנים, עבור חניית סטודנטים בחניוני פארק הכרמל

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  שימוש בשטחי הפארק השוכנים בסמיכות לאוניברסיטה לצורך חניית רכבי סטודנטים

מתן קורסי הכנה ממוחשבים לבחינות מימ"ד עבור המכינה האוניברסיטאית

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-250,000 ש"ח (לשנתיים) 

תאריך פרסום:  5.9.16

שם ספק: E.Z WAY 

נושא: קורסי הכנה ממוחשבים לבחינות מימ"ד עבור המכינה האוניברסיטאית 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  החברה היחידה באיזור הצפון שמעבירה קורסי הכנה ממוחשבים לבחינות מימ"ד

חנייה לסגל האוניברסיטה בשביל הצמוד לבניין דילן (בין מגרש החנייה לבניין)

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם ש. רומאי ניהול ויזמות בע"מ כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: חנייה לסגל האוניברסיטה בשביל הצמוד לבניין דילן (בין מגרש החנייה לבניין)

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל 1.12.18 עד 30.11.2022

היקף כספי משוער:  593,038.71 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 8.11.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  18.11.2018 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל חברת ש. רומאי ניהול ויזמות בע"מ הינם היחידים שמסוגלים לתת את השירות, בשל צמידותו של החניון לבניין דילן,

ואין אפשרות לרכוש מנויי חנייה נוספים במגרש החנייה הסמוך, כיוון שהחניון מלא.

כמו כן, החנייה אינה שמית, בדומה למנויי חנייה במקומות אחרים, אלא יוכלו לחנות באותה החנייה, במהלך היום, מספר חברי סגל.

חניית סטודנטים בחניוני פארק הכרמל

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם רשות הטבע והגנים,כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: חניית סטודנטים בחניוני פארק הכרמל

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל 2.1.19 עד 1.1.2022

היקף כספי משוער:  271,500 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 21.11.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  4.12.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות: שימוש בשטחי הפארק השוכנים בסמיכות לאוניברסיטה, על מנת לאפשר חניית רכבי סטודנטים

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה