site header ksafim

Univ Logo Small

חכירת מדיחים לשטיפת כלים מהירה באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת די-איי טכנולוגיות בע"מ (פרש קאפ), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: חכירת מדיחים לשטיפת כלים מהירה באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 36 חודשים

היקף כספי משוער:  157,9688 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 23.05.2024

עיקרי חוות דעת להתקשרות: האוניברסיטה מעוניינת להציב מדיחי כלים לשטיפה מהירה שיאפשרו מעבר משימוש בכלים חד פעמיים לשימוש בכלים רב פעמיים. להלן התכונות הנדרשות מאת מדיחי הכלים המיועדים להצבה באוניברסיטה: ביצוע פעולת הדחה במהירות ובזמן קצר, סדר גודל של דקות בודדות; הדחה אוטומטית של כוסות וצלחות באותו מחזור פעילות; מדיח קטן במידותיו באופן שיאפשר את הצבתו במטבחונים קטנים הקיימים ביחידות השונות באוניברסיטה; מדיח שלא נדרשת הכנת תשתית מיוחדת לצורך התקנתו. לאחר בדיקה שנערכה נמצא כי המדיח הכלים היחיד הקיים בשוק העונה לכלל הדרישות הנ"ל הינו מדיח כלים מסוג פראש-קאפ, דור 2.0 וכי חברת די-איי טכנולוגיות בע"מ הינה הספק היחיד המסוגל לספק את מדיחי הכלים הנ"ל  

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 05.06.2024 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

הפעלת תכנית חברתית שתהווה חלק מ"מכינה" קדם אקדמית המופעלת ומנוהלת ע"י האוניברסיטה המיועדת ומותאמת לבני החברה הערבית

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם ארגון שותפויות אדמונד דה רוטשילד, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: הפעלת תכנית חברתית שתהווה חלק מ"מכינה" קדם אקדמית המופעלת ומנוהלת ע"י האוניברסיטה המיועדת ומותאמת לבני החברה הערבית

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 6 חודשים

היקף כספי משוער:  267,500 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 05.05.2024

עיקרי חוות דעת להתקשרות: ארגון שותפויות אדמונד דה רוטשילד הינו הספק היחיד המפעיל תכנית חברתית לבני החברה הערבית שהינה רלוונטית ומתאימה כהכנה ללימודים באקדמיה. מדובר בתכנית בשם "מסאר" אותה הארגון מפעיל מזה מספר שנים ולהלן עיקר תכולתה: צוות רכזות חברתיות; ליווי התכנית (ה"מכינה") מטעם האוניברסיטה בתהליכי השיווק; איתור ומיון של מועמדים; סדנאות העשרה; העצמה וכישורים רכים; סיורים בארץ ומפגשים עם נציגים של הקבוצות השונות החיות בה.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 20.05.2024 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

שכירת מתחם הנמצא ברחוב פלמר 1, קומה 2, עבור כיתת לימוד נוספת בקמפוס העיר, קומה 6

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת הכשרת היישוב בישראל בע"מ, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת מתחם הנמצא ברחוב פלמר 1, קומה 2, עבור כיתת לימוד נוספת בקמפוס העיר, קומה 6

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 24 חודשים ואופציה של 12 חודשים

היקף כספי משוער:  216,032 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 30.04.2024

עיקרי חוות דעת להתקשרות: בהתאם למצב הדברים בפועל, חברת הכשרת היישוב הינה היחידה שיכולה לבצע את מהות ההתקשרות, מהטעמים שלהלן: המושכר נמצא בסמיכות קרובה מאוד למתקני האוניברסיטה ברחוב הנמל ולכן מתאפשרת נגישות יעילה לסטודנטים הנדרשים לעבור בין המתחמים במהלך היום; היחידה נמצאת במתחם אחד מרווח וכמעט ללא עמודים המאפשר הקמת כיתה גדולה של עד 70 תלמידים.ות, בהתאם לצורכי האוניברסיטה ההולכים וגדלים; הימצאות רוב כיתות הלימוד השכורות ע"י האוניברסיטה בבניין אחד תאפשר תמיכה ותפעול שוטף של צוותי האוניברסיטה באופן יעיל; הזמינות המיידית של המושכר חשובה ותאפשר היענות מיידית לצורך הדחוף של האוניברסיטה בכיתות לימוד נוספות שכבר יוכלו להיות בשימוש במהלך סמסטר ב', שנה"ל תשפ"ד.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 15.05.2024 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

תכנית "תופסים כיוון"-פרויקט חונכות והכשרה לשוק התעסוקה של בוגרי תואר ראשון המגיעים מהפריפריה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם עמותת "חינוך לפסגות", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: תכנית "תופסים כיוון"-פרויקט חונכות והכשרה לשוק התעסוקה של בוגרי תואר ראשון המגיעים מהפריפריה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: כ-31 חודשים

היקף כספי משוער:  כ820,667 ש"ח לכלל התקופה

תאריך פרסום: 31.03.2024

עיקרי חוות דעת להתקשרות: התכנית "תופסים כיוון" הינה תכנית ייחודית ויחידה בארץ המספקת הכשרה תעסוקתית לבוגרי תואר ראשון המגיעים מהפריפריה הגיאוגרפית, חברתית וכלכלית של ישראל. במסגרת התכנית תינתן על ידי הספק הכשרה אינטנסיבית (אישית וקבוצתית) המלווה את הסטודנט בן הפריפריה, המגיע מקבוצות אוכלוסייה מוחלשות, מהשנה האחרונה בלימודיו/סיום התואר ועד השתלבותו המלאה בשוק העבודה התחרותי ובכך להבטיח מוביליות חברתית. מבדיקה שנערכה לאיתור ספקים דומים נמצא כי העמותה הינה הגוף היחיד המספק את השירותים המיוחדים הנ"ל.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למינהלת המכרזים וזאת עד ליום 11.04.2024 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

ביצוע ניטור תקשורתי בכלי התקשורת

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: ביצוע ניטור תקשורתי בכלי התקשורת

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 60 חודשים

היקף כספי משוער:  כ-535,620 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 18.02.2024

עיקרי חוות דעת להתקשרות: חברת יפעת היא החברה היחידה המספקת ניטור תקשורתי אחר מופעים בתקשורת הכתובה (עיתונות) ובתקשורת האלקטרונית (טלויזיה ורדיו) ולא רק ניטור ממידע שקיים ברשת. לאור האמור, ומכיוון שלפי הידוע לנו, אין אף חברה אחרת המעניקה את השירותים של חברת יפעת.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למינהלת המכרזים וזאת עד ליום 29.02.2024 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

אספקה ותחזוקה של מערכות לניהול ספריית האוניברסיטה בענן

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם אקס ליבריס, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: אספקה ותחזוקה של מערכות לניהול ספריית האוניברסיטה בענן

מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.                                                                                                                                     

תקופת ההתקשרות: 12 חודשים                                                                                                                                                                                      

היקף כספי משוער: 1,100,000 ₪ כולל מע"מ

תאריך פרסום: 15/01/2024

 

עיקרי חוות דעת להתקשרות: יצרן מערכות אינטגרטיביות לניהול הספריה

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד לתאריך 8.01.2024  2 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

ביצוע עבודות גילוי אש במבני האוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת אורד בע"מ , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: ביצוע עבודות גילוי אש במבני האוניברסיטה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.11.2023 עד 31.10.2024

היקף כספי משוער:600,000 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 12.11.2023

עיקרי חוות דעת להתקשרות: באוניברסיטת חיפה מותקנות מערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת סימנס אשר סופקו והותקנו על ידי חברת אורד בע"מ. חברת אורד הינה הנציגה הבלעדית שהוסמכה ע"י חברת סימנס לבצע שינויים או הרחבות של מערכות גילוי וכיבוי אשר הוקמו על ידה והיא  מחזיקה את החלפים שביכולתם להתממשק לרכזת הקיימת באוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  23.11.2023 בכתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

שירות ואחזקה למעליות של אלקטרה מתוצרת אוטיס

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת אלקטרה מעליות בע"מ , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שירות ואחזקה למעליות אלקטרה מתוצרת OTIS

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.2023 עד 30.09.2024

היקף כספי משוער: 433,950 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 12.09.2023

עיקרי חוות דעת להתקשרות: חברת אלקטרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה המפיצה הרשמית והבלעדית בישראל של חברת OTIS הצרפתית ביחס למעליות וחלקי חילוף מתוצרת OTIS; החברה מחזיקה במלאי חלקי חילוף בשוטף המתאים למעליות המותקנות באוניברסיטה ולנוכח הקשר הישיר שלה ליצרן, יש לה יתרון משמעותי בזמינות החלפים הדרושים לביצוע תחזוקה ברמה גבוהה ובטיחותית. כמו כן, החברה  הינה בעלת יכולת אספקה מהירה מהיצרן במקרים מיוחדים ויכולת החלפה לרכיבים מקוריים בתקלות; לחברה ידע טכני ברמת השטח ויכולת אסקלציה טכנית ברמה המקומית וברמת היצרן; לחברה נגישות לעדכוני תוכנה ו-Recalls מיצרן המעליות.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  27.09.2023 בכתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

שכירת אודיטוריום "פורטאון", עבור כיתה בת 250 מקומות לסטודנטים הלומדים בקמפוס העיר

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת מישורים השקעות נדלן בע"מ, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת אודיטוריום "פורטאון", עבור כיתה בת 250 מקומות לסטודנטים הלומדים בקמפוס העיר

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 17 חודשים ואופציה של 36 חודשים

היקף כספי משוער:  כ-982,000 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 17.08.2023

עיקרי חוות דעת להתקשרות: בהתאם למצב הדברים בפועל, חברת מישורים השקעות נדלן בע"מ הינה היחידה שיכולה לבצע  את מהות ההתקשרות, מהטעמים שלהלן: אודיטוריום "פורטאון" של חברת מישורים הינו היחיד בסביבת המתקנים של האוניברסיטה בקמפוס העיר אשר יכול לשמש להוראה בו זמנית של עד 250 תלמידים; האודיטוריום עונה על צורכי ההוראה של האוניברסיטה אשר נדרשים לצורך קיום שיעורים באופן תקין; האודיטוריום מאפשר נגישות יעילה בין מתקני האוניברסיטה שכן הוא נמצא במרחק הליכה סביר הן ממתחם כיתות הלימוד של האוניברסיטה הנמצא ברחוב הנמל 16 בבניין דילן, והן ממתחם הסגל הנמצא ברחוב הנמל 65 בבניין עמיר.    

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למזכיר הוועדה וזאת עד ליום 30.08.2023 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

רכישת הסדר נסיעה חופשי סמסטריאלי (רב-קו) עבור סטודנטים בקמפוס העיר וסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר ראשון

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם אגד חברה לתחבורה בע"מ, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: רכישת הסדר נסיעה חופשי סמסטריאלי (רב-קו) עבור סטודנטים בקמפוס העיר וסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר ראשון

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 12 חודשים ו-4 תקופות אופציה בנות 12 חודשים כל אחת

היקף כספי משוער:  כ-1,100,850 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 13.08.2023

עיקרי חוות דעת להתקשרות: בהתאם למצב העניינים בפועל, אגד הינה החברה היחידה אשר מפעילה קווי אוטובוס במסלול הנסיעה בין קמפוס הכרמל לבין קמפוס העיר, ובמרחב אזור אוניברסיטת חיפה, על כן היא היחידה אשר מחזיקה בהסדרי נסיעה רלוונטיים למסלולי הנסיעה הנדרשים לתלמידי האוניברסיטה הזכאים. לכן, ובהתאם למצב הדברים בפועל, אגד הינה היחידה שמסוגלת לבצע את נושא ההתקשרות.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למזכיר הוועדה וזאת עד ליום 24.08.2023 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

שכירת מתחם הנמצא ברחוב פלמר 1, קומה 2, עבור כיתות לימוד בקמפוס העיר

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת הכשרת היישוב בישראל בע"מ, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת מתחם הנמצא ברחוב פלמר 1, קומה 2, עבור כיתות לימוד בקמפוס העיר

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 24 חודשים ואופציה של 12 חודשים

היקף כספי משוער:  כ-313,440 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 13.08.2023

עיקרי חוות דעת להתקשרות: בהתאם למצב העניינים בפועל, חברת הכשרת היישוב הינה היחידה שיכולה לבצע את מהות ההתקשרות, מהטעמים שלהלן: המושכר נמצא בסמיכות קרובה מאוד למתקני האוניברסיטה ברחוב הנמל ולכן מתאפשרת נגישות יעילה לסטודנטים הנדרשים לעבור בין המתחמים במהלך היום; כל היחידות שישמשו ככיתות עבור התוכנית להתפתחות הילד, נמצאות במבנה אחד ומשכך תתאפשר הוראה מיטבית של התוכנית בשני מחזורי הלימוד; הימצאות רוב כיתות הלימוד השכורות ע"י האוניברסיטה בבניין אחד תאפשר תמיכה ותפעול שוטף של צוותי האוניברסיטה באופן יעיל; הזמינות בכיתות לימוד נוספות שכבר יוכלו להיות בשימוש בתחילת שנה"ל תשפ"ד.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למזכיר הוועדה וזאת עד ליום 24.08.2023 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

השכרה של כתות מחשבים עבור תכנית הלימודים מעל"ה לתלמידי תיכון מצטיינים מיישובי הצפון ללימודי מדע חישובי (פיסיקה חישובית)

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מכון דוידסון לחינוך מדעי, עמותה רשמית המשמשת כזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: השכרה של כתות מחשב עבור תכנית הלימודים מעל"ה לתלמידי תיכון מצטיינים מיישובי הצפון ללימודי מדע חישובי (פיסיקה חישובית) 

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: כ-10 חודשים

היקף כספי משוער:  174,892 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 09/07/2023

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל, מכון דוידסון לחינוך מדעי הוא היחיד שמסוגל לבצע את מהות ההתקשרות ואשר מבקש לבצע אותה אותה.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למזכיר הוועדה וזאת עד ליום   20.07.2023 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

 

רכישת רישיון DataPoints - פלטפורמת מידע עבור דיווחי ה- SDG

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם Times Higher Education, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות:רכישת רישיון DataPoints - פלטפורמת מידע עבור דיווחי ה- SDG.

מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 12 חודשים ושתי אופציות של 12 חודשים כל אחת.

היקף כספי משוער:כ-210,000 ש"ח כולל מע"מ לכלל התקופה [40,500 ליש"ט (GBP)].

תאריך פרסום: 20/10/2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות: דירוג ה- Times Higher Education נחשב לאחד היוקרתיים בעולם בתחום ההשכלה הגבוהה, והוא מודד את המוסדות האקדמיים המובילים בעולם לפי פרמטרים שונים.

Times Higher Education מספק לאוניברסיטאות כלי ייחודי בשם DataPoints שהינו מאגר מידע הכולל מידע שנאסף על ידו על בסיס הדיווחים שמתקבלים על ידי המוסדות השונים.

DataPoints יאפשר לאוניברסיטה למדוד את הדיווחים שלה ל-Times Higher Educationבנושא קיימות (Impact Ranking)ולהשוות אותם לדיווחים של מוסדות אחרים. באמצעות ה- DataPoints, האוניברסיטה תוכל לבדוק מהם הדיווחים שהתקבלו לגבי כל פרמטר וכיצד נמדדו המוסדות האקדמיים השונים בעולם. בדרך זו, האוניברסיטה תוכל לשפר את פעילותה והשפעתה בתחום ההשכלה הגבוהה, ובעתיד לשפר את מיקומה בדירוג הבינלאומי ביחס לשאר האוניברסיטאות בישראל ובעולם.

כאמור, DataPoints הינו כלי ייחודי של Times Higher Education ולכן, בהתאם למצב הדברים בפועל Times Higher Education הינו הספק היחיד שמסוגל לספק אותו לאוניברסיטה.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד לתאריך 02/11/2021 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

שירותי תחזוקה למערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת סימנס

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת אורד בע"מ, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות:שירותי תחזוקה למערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת SIEMENS.

מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

תקופת ההתקשרות: 36 חודשים

היקף כספי משוער לכל תקופת ההתקשרות: 1,073,676 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 19.08.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות: באוניברסיטת חיפה מותקנות מערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת SIEMENS, הדורשות תחזוקה שוטפת. אורד בע"מ הינה הספק המורשה הבלעדי בארץ למערכות מתוצרת SIEMENSוהיחידה שמספקת שירותי תחזוקה למערכות כאמור.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים עד ליום ד', 01.09.2021 בכתובת הדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

חידוש רישוי שנתי של מוצר פרנואיד לאיתור וחסימת אנומליות במערכות הפעלה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם  חברת אינטנסיטי גלובל, כספק יחיד

מהות ההתקשרות:חידוש רישוי שנתי של מוצר "פרנואיד ADR" מתוצרת "אקרוניס" (לשעבר "ניוטרון") לאיתור וחסימת אנומליות במערכות הפעלה

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 36 חודשים ואופציה של 36 חודשים

היקף כספי משוער לכל תקופת ההתקשרות: כ-640,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 04.08.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות: אוניברסיטת חיפה משתמשת בפתרון ארכיטקטורת אבטחת מידע מבוזרת, משולבת SIEM SOC ומבוססת מערכת "פרנואיד" מתוצרת ניוטרון ("המערכת" ו/או "הפתרון").המערכת משווקת על ידי חברת אינטנסטי גלובל בע"מ שהינה הספק הבלעדי של המערכת באקדמיה.במשך כ-3 שנים, השקיעה האוניברסיטה משאבים וכוח אדם רב לצורך הטמעת המערכת באלפי עמדות הקצה ביחידות האוניברסיטה, בפקולטות, במחשבי החוקרים וכן, בשרתי הארגון המריצים מערכת הפעלה מתוצרת MICROSOFT, והכל בשילוב עם מערך האנטי וירוס המותקן באותן עמדות. הואיל ומדובר במערכת "לומדת", תהליך ההטמעה למניעת תופעות False Positive היה מורכב, איטי וממושך. הפתרון יושם על בסיס ארכיטקטורה אבטחתית ייחודית המאפשרת עצמאות ניהולית אקדמית לצוותי המחשוב בפקולטות, באופן שבו הם יכולים לשלוט על מערך ההגנה בפקולטה ולהגיב במהירות לאירועי אבטחת מידע כמו גם לאירועי False Positive והכל, מבלי לפגוע במערך הבקרה המרכזי.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 17.08.2021 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

הכשרת והפעלת חנות ספרי לימוד וציוד משרדי לשירות הסטודנטים וסגלי ההוראה באוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם  אקדמון ישראל בע"מ, כספק יחיד

מהות ההתקשרות: הכשרת והפעלת חנות ספרי לימוד וציוד משרדי לשירות הסטודנטים וסגלי ההוראה באוניברסיטה

מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 72 חודשים

היקף כספי משוער: כ-1,400,000 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 08.07.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות: חברת אקדמון מפעילה נכון להיום שירות חיוני באוניברסיטה, ומשמשת את הסטודנטים וסגלי ההוראה בין היתר לרכישת ציוד משרדי וספרי לימוד. החברה פנתה בבקשה להעתיק נאת החנות למיקום אחר בקמפוס או לסיים את ההתקשרות בטרם זמנה. לאור העובדה כי חנות אחרת בקמפוס שמכרה ציוד דומה נסגרה לאחרונה, אקדמון הנו הספק היחיד בקמפוס שיש ביכולתו לספק שירות זה ועל כן, סגירת החנות כעת תותיר את האוניברסיטה ללא השירות האמור, אשר כפי שצוין הינו חיוני. לכך מתווספת העובדה כי לאור משבר הקורונה, סטודנטים פוקדים כיום את הקמפוס באופן חלקי ועל כן ובהתאם למצב הדברים בפועל, אנו סבורים כי חברת אקדמון היא היחידה שמסוגלת ותיאות בנסיבות אלו להכשיר ולהפעיל את החנות המבוקשת בלוחות הזמנים הנדרשים ולפני תחילת שנה"ל התשפ"ב.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 22.07.2021 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

מתן שירותי אדמיניסטרציה ומשאבי אנוש באי דומיניקה - One Stop Shop

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת HUMAN IMPAC, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: מתן שירותי אדמיניסטרציה ומשאבי אנוש באי דומיניקה - One Stop Shop

מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 60 חודשים

היקף כספי משוער: כ-9,563,000 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 17.03.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות: האוניברסיטה מבקשת להתקשר עם חברת HUMAN IMPAC, לצורך פרויקט ייחודי בדומיניקה. הפרויקט כולל העסקת עובדים ישראלים ומקומיים בדומיניקה לצורך ניהול הפרויקט, הקמת תשתיות המחקר (תחנת החוף, מצופים, משדרים), סיוע לצוותי המחקר השונים וכיו"ב. HUMAN IMPAC מעניקה פתרון מקיף, הכולל את כל ההיבטים הנדרשים להעסקת צוותים ישראליים ומקומיים בדומיניקה לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות רילוקיישן, ביטוחים, מגורים וכיו"ב, והכל תחת קורת גג אחת.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 07.04.2021 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

 

 

ביצוע סקרי איכות ההוראה ומשובי הערכות עובדים באמצעות מערכת נמלה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם  חברת טופ-סולושנס, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: ביצוע סקרי איכות ההוראה ומשובי הערכות עובדים באמצעות מערכת נמלה

מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 5 שנים

היקף כספי משוער: כ-500,000 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 03.03.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות: האוניברסיטה מבקשת להתקשר עם חברת טופ-סולושנס, לצורך קבלת שירותי סקרים ומשובים במערך האקדמי והמנהלי באוניברסיטה וזאת באמצעות מערכת נמלה. מערכת נמלה היא היחידה המשלבת יכולת ביצוע סקרים בכל תחומי העיסוק של האוניברסיטה ובכלל זה, סקר שביעות רצון הוראה ומשובי עובדים. המערכת מוטמעת באוניברסיטאות בישראל ופועלת בהצלחה מזה מספר שנים. המערכת הינה מערכת עננית ומנוהלת כשירות (SaaS). המערכת כוללת מערך דיוור ישיר לסטודנטים, למרצים, למנהלים ולעובדים וכן, כוללת הליך אישורים מובנה, מערך בקרה מוגדר, הרשאות למנהלים וכלי לבנייה עצמית של הסקרים.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 16.03.2021 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

ליווי בוגרי הפקולטה למשפטים במסגרת קורסי ההכנה לבחינות ההסכמה של חברת נבו

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת נבו הוצאה לאור בע"מ, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: ליווי בוגרי הפקולטה למשפטים במסגרת קורסי ההכנה לבחינות ההסכמה של חברת נבו

מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 36 חודשים ואופציה של 24 חודשים

היקף כספי משוער: כ-200,000 ש"ח לשנה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 09.03.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות: האוניברסיטה מבקשת להתקשר עם חברת נבו הוצאה לאור בע"מ, לצורך ליווי והכנת בוגרי הפקולטה למשפטים לבחינות לשכת עורכי הדין. הליווי כולל מענה זמין מקצועי ואישי מתחילת הקורס ועד לסיומו. הליווי מותאם לצרכים האישיים של כל אחד מבוגרי הפקולטה, וכולל ליווי מקצועי, ליווי יישומי וליווי פסיכולוגי.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 22.03.2021 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

 

קידום תכניות, שיווק בית הספר הבינלאומי וגיוס סטודנטים מברזיל ודרום אמריקה לתכניות הבינלאומיות של האוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם גב' קרולינה בירנבאום , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קידום תכניות, שיווק בית הספר הבינלאומי וגיוס סטודנטים מברזיל ודרום אמריקה לתכניות הבינלאומיות של האוניברסיטה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 15 חודשים ושתי אופציות של 12 חודשים כל אחת

היקף כספי משוער: כ-390,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 14.01.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות :

אוניברסיטת חיפה מעוניינת בקבלת שירותי קידום ושיווק בית הספר הבינלאומי לצורך גיוס סטודנטים מברזיל ודרום אמריקה לתכניות הבינלאומיות של האוניברסיטה. שירותים כאמור כוללים הגעה פיזית לפגישות אישיות, השתתפות בירידים ואירועים בקהילה וכיו"ב.

גב' קרולינה בירנבאום הינה דמות מוכרת בקהילה היהודית בברזיל ובעלת קשרים דומים בארגנטינה ובמקומות נוספים בדרום אמריקה. מוקדים אלו מהווים פוטנציאל מאוד גדול לסטודנטים עתידיים לאוניברסיטת חיפה ללימודי תואר שני בתכניות הבינלאומיות, ללימודי השפה העברית וללימודי תכניות קצרות ממוקדות תוכן. הסוכנות היהודית וארגון "מסע" שמים דגש על עידוד הגעה של סטודנטים אלו לארץ ותומכים בנושא במתן מלגות לימודים. ההיכרות של גב' בירנבאום עם אנשי מפתח בקמפוסים ובקהילה היהודית אפשרה לה להמשיך ולקדם את כל שתואר לעיל גם במשבר הנוכחי (התפשטות מגפת הקורונה). קשרים כאמור הינם בעלי ערך מוסף רב מאוד המתבטא בשימור ומיצוב אוניברסיטת חיפה. גב' בירנבאום בעלת הכישורים והניסיון הנדרש לצורך התקשרות זו ובנוסף, מיקומה הגאוגרפי מאפשר את המשך פעילותה בדרום אמריקה.

 

  

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  27.01.2021 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

.

מכירת מנויים של "מפתח חיפה למאמרים" - מאגר מידע ביבליוגרפי רב-תחומי של ספריית אוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת און טיים בע"מ , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: מכירת מנויים של "מפתח חיפה למאמרים" - מאגר מידע ביבליוגרפי רב-תחומי של ספריית אוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 24 חודשים ואופציה של 36 חודשים

היקף כספי משוער: כ-122,850 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 13.01.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות :

חברת און טיים בע"מ (להלן: "החברה") מספקת שירותי רכש ומנויים לכתבי עת ומאגרי מידע בעברית לספריות, מוסדות ומרכזי מידע החברה מרכזת עבור לקוחותיה את רכש המנויים לכתבי עת בדפוס, כתבי עת מקוונים ומאגרי המידע השונים הרואים אור בארץ ובחו"ל, והיא בעלת ניסיון רב ומוניטין בתחום.

החברה היא ספקית מידע גדולה ובעלת ממוחיות ייחודית בהתקשרות עם בתי ספר וספריות ציבוריות, והיא תוכל לספק לנו את המענה הטוב ביותר לגביית דמי המנוי עבור המפתח.

החברה מספקת שירותים לגופים ציבוריים רבים, ומטפלת ברכש המנויים לכתבי עת ומאגרי מידע של כלל הספריות הציבוריות בארץ. בנוסף, משמשת און טיים כספקית מידע עבור כל האוניברסיטאות בארץ וכן, עבור מכללות אקדמיות, בתי ספר, ספריות מיוחדות, משרדי ממשלה ומפעלים גדולים. החברה משמשת גם כמפיצה בלעדית של מאגרי מידע וכתבי עת שונים.

  

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  26.01.2021 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

.

רכישת תכנה לאיסוף וניתוח נתונים למטרות מחקר

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת Qualtrics LLC, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: רכישת תוכנה לאיסוף וניתוח נתונים למטרות מחקר

מקור הסמכות: תקנה 3(18), לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

תקופת ההתקשרות:  36 חודשים ואופציה של 36 חודשים

היקף כספי משוער: כ-690,000 ש"ח כולל מע"מ לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 24.12.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות:

Qualtrics  הינה תוכנה מובילה בעולם בתחום המחקר ומשמשת לאיסוף וניתוח נתונים למטרות מחקר ("התוכנה"). מדובר בתוכנה מאובטחת בתקן GDPR המאפשרת איסוף וייצוא של מספר רב של נתונים. התוכנה מאפשרת בקרה על מאפייני נתונים, ייצוא מדדים ותהליכי ניתוח מסוגים שונים. התוכנה נפוצה בעולם ומשמשת למחקרים משותפים של מספר חוקרים בשפות שונות, וממוסדות ומדינות שונות ולכן, מהווה כלי מחקרי מרכזי בקרב סגל מחקרי וסטודנטים בכלל האוניברסיטאות בעולם ובאוניברסיטת חיפה בפרט. התוכנה נמכרת כשירות ענני, והרכש מתבצע ישירות מול יצרן התוכנה, שהוא גם הספק הבלעדי שלה.  

  אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  06.01.2021 בכתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

מתן שירותי ייעוץ, ליווי, תכנון אסטרטגי ותכנון מערך ההכשרה האקדמית עבור התכנית לחדשנות ויזמות באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת אוליב טרי, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: מתן שירותי ייעוץ, ליווי, תכנון אסטרטגי ותכנון מערך ההכשרה האקדמית עבור התכנית לחדשנות ויזמות באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 12 חודשים ושתי אופציות בנות 12 חודשים כל אחת

היקף כספי משוער:  כ-229,500 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 25.11.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  אוניברסיטת חיפה מפעילה תכנית לחדשנות ויזמות המשלבת הכשרה תאורטית והתנסות מעשית, הכוללת סימולציות בתחומי פיתוח מוצר ושירותים חדשניים. התכנית מעודדת "זרעים" של מיזמים סטודנטיאליים שצמחו בתכנית להמשיך את המסלול היזמי לאחר סיום הלימודים. בכדי לסלול עבור הסטודנטים דרך להמשך פיתוח המיזם, נדרשת האוניברסיטה לבנות קשר עם חממות ואקסלרטורים. לצורך קיום התכנית המתוארת לעיל, נדרש ספק בעל קשר עמוק עם האקו-סיסטם היזמי באזור חיפה והסביבה, המספק את כל השירותים שלהלן כשירותי IN-HOUSE (ולא באמצעות קבלני משנה), והוא בעל ניסיון במתן שירותים אלה ללקוחות ככלל, ולמוסדות אקדמיים בפרט:

* תכנון אסטרטגי: מיצוב ומיקוד של התכנית;

* תכנון מערך ההכשרה האקדמי, כולל ההתנסות המעשית;

* בניית מערך הקשרים עם האקו-סיסטם היזמי;

* בניית מערך אתגרים אמיתיים להתנסויות המעשיות;

* איתור אנשי מקצוע מהפרקטיקה לייעוץ וליווי במגוון תחומים של חדשנות ויזמות;

* בניית מערך הקשרים עם חממות ואקסלרטורים

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 08.12.2020 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

 

ביצוע עבודות גילוי וכיבוי אש במבני האוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "טלפייר גלאי אש וגז בע"מ" , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: ביצוע עבודות גילוי וכיבוי אש במבני האוניברסיטה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.2020 עד 30.09.2023

היקף כספי משוער: 1,350,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 18.11.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות: בהתאם למצב העניינים בפועל חברת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ הינה היחידה המסוגלת להתקין ציוד חדש וחלפים בבניינים בהם מותקנות כבר מערכות של אותה חברה וזאת מן הטעם כי התקנת ציוד שאינו מתוצרת החברה תחייב התקנת רכזות נוספות מסוגים נוספים בבנייני האוניברסיטה השונים, דבר אשר יוביל לייקור ההתקשרות וכן, יוביל למצב של ריבוי מערכות וסרבול העבודה השוטפת של מוקד הביטחון.

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  01.12.2020 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

.

ביצוע עבודות גילוי וכיבוי אש במבני האוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "אורד בע"מ" , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: ביצוע עבודות גילוי וכיבוי אש במבני האוניברסיטה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.2020 עד 30.09.2023

היקף כספי משוער: 1,350,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 18.11.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות: בהתאם למצב העניינים בפועל חברת אורד בע"מ הינה היחידה המסוגלת להתקין ציוד חדש וחלפים בבניינים בהם מותקנות כבר מערכות של אותה חברה וזאת מן הטעם כי התקנת ציוד שאינו מתוצרת החברה תחייב התקנת רכזות נוספות מסוגים נוספים בבנייני האוניברסיטה השונים, דבר אשר יוביל לייקור ההתקשרות וכן, יוביל למצב של ריבוי מערכות וסרבול העבודה השוטפת של מוקד הביטחון.

 

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  01.12.2020 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

.

מתן שירותי ייעוץ בתחום קשרי ממשל ואיגום משאבים לצורך גיוס כספים ממשרדי הממשלה השונים, המיועדים לקידום האוכלוסיה הערבית בישראל

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת מ.כ. מצ'ינג קשרי ממשל ואסטרטגיה בע"מ, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: מתן שירותי ייעוץ בתחום קשרי ממשל ואיגום משאבים לצורך גיוס כספים ממשרדי הממשלה השונים, המיועדים לקידום האוכלוסיה הערבית בישראל

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 24 חודשים ושתי אופציות בנות 12 חודשים כל אחת

היקף כספי משוער:  עד 1,500,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 31.08.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  חברת מ.כ. מצ'ינג קשרי ממשל ואסטרטגיה בע"מ, מעניקה שירותי ייעוץ בתחום קשרי הממשל ומתמחה באיגום משאבים לצורך גיוס כספים ממשרדי הממשלה השונים. מנכ"ל החברה, אשר שימש בתפקיד יועץ משפטי במשרדי ממשלה, דוגמת המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה, הוא בעל מומחיות רבה בתקצוב החברה הערבית בישראל, בדגש על צפון הארץ. למומחיותו של מנכ"ל החברה, כמו גם לניסיונו הרב ולקשרי הממשל האישיים אותם רקם במרוצת השנים, פוטנציאל משמעותי בקידום סיכוייה של האוניברסיטה ליהנות מהתקציבים המיועדים לשיפור ופיתוח החברה הערבית בישראל. בהתחשב בהיבטים המתוארים לעיל, ולאור היתרונות המשמעותיים של החברה ויכולתיה הגבוהות בתחום, אשר ישרתו את האינטרסים של אוניברסיטת חיפה ושל בני החברה הערבית הנמנים על קהילתה, ניראה כי בנסיבות העניין, החברה היא היחידה המסוגלת לבצע את נושא ההתקשרות.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 08.09.2020 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

 

קבלת שירותי פיתוח בשפת ABAP למודול GM במסגרת פרויקט הטמעת מודולים פיננסיים של SAP במכלול ה-SAP

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת ג'יי.אר.אס טכנולוגיות בע"מ (מר גיל רשף), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת שירותי פיתוח בשפת ABAP למודול  GM במכלול ה-SAP באוניברסיטת חיפה

מקור הסמכות: תקנה 3(18), לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010

תקופת ההתקשרות:  01.10.2020 עד 30.9.2023

היקף כספי משוער: כ-850,000 ש"ח כולל מע"מ לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 19.07.2020

עקרי חוות הדעת להתקשרות: 

חברת ג'י.אר.אס טכנולוגיות בע"מ ("החברה") מעניקה שירותי מומחה לאוניברסיטת חיפה מאז שנת 2015. החברה באמצעות תכניתן שפת ABAP מטעמה, המלווה את האוניברסיטה לאורך השנים הובילה את פיתוח מודול המחקר במערכת הסאפ  (SAP GM) וסמסגרת זו פיתחה כמות גדולה של מאות תכניות וממשקים מורכבים במודול עצמו ואל מול המערכת הפיננסית("עידן") ומודולי הסאפ הנוספים באוניברסיטת חיפה. החברה צברה במהלך השנים ידע רב באשר למורכבות הייחודית של יישום ה-GM באוניברסיטת חיפה, היכרות מעמיקה עם צרכי המחקר והצרכים האקדמיים וכן עם היישומים המהווים בפועל את ליבת יישומי המחקר באוניברסיטת חיפה כמו כן, בשל התמחותו של תכניתן החברה ויכולתיו הגבוהות בתחום ה-ABAP שולב גם במתן מענים לפתרון בעיות חריגות רבות במודול SAP Campuus Managemen, במצב דברים זה, החברה היא היחידה שיכולה לספק את השירות לצורך ההתקשרות המבוקשת ובכלל זה לשילוב התהליכים המוקמים במודול ה-GM, כחלק מפרויקט להקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי S4HANA, במכלול ה-SAP באוניברסיטת חיפה.

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  30.07.2020 בכתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

קבלת שירותי ייעוץ אקדמי ייחודי וניהול צוות יועצים מומחים מהאקדמיה בישראל

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם פרופ' יוסי קלפטר, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת שירותי ייעוץ אקדמי ייחודי וניהול צוות יועצים מומחים מהאקדמיה בישראל, המעורים היטב בשדה האקדמי בארץ ובעולם ובשינויים המתחוללים בשדה זה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 9 חודשים

היקף כספי משוער:  153,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 25.05.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  פרופ' יוסי קלפטר הינו מדען בעל שם עולמי בתחום הכימיה הפיסיקלית אשר זכה במספר פרסים יוקרתיים. פרופ' קלפטר הינו בעל הבנה עמוקה של מערכת ההשכלה הגבוהה בעולם ובארץ, הנובעים בין היתר מניסיונו הייחודי בתחום האקדמי ומן התפקידים אותם ביצע בשנים האחרונות, ובכלל זאת: ראש הקרן הלאומית למדע, נשיא אוניברסיטת תל אביב ויו"ר ור"ה. כמו כן, פרופ' קלפטר היה שותף לא אחת בקידום מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, ועל כן ניסיונו הייחודי בתחום זה.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 09.06.2020 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

 

מתן שירותי תחזוקה עבור מתקני מים חמים/קרים הקיימים באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "שטראוס מים בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שירותי תחזוקה למכשירי מים של חברת שטראוס מים בע"מ הקיימים באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.2019 עד 30.09.2022 (כולל אופציה של שנה)

היקף כספי משוער: 515,118 ש

תאריך פרסום: 15.01.2020

עיקרי חוות דעת להתקשרות: ההתקשרות הנדרשת הנה למתן שירותי תחזוקה עבור מתקני מים חמים/קרים מתוצרת חברת שטראוס מים בע"מ, הקיימים בשימוש היחידות באוניברסיטה חיפה. שטראוס מים בע"מ היא היחידה המספקת את החלקים המקוריים והתקניים לתיקון ותחזוקת המכשירים מתוצרתה ומתן שירותי תחזוקה למכשירים אלו באמצעות גורם אחר, שאינו שטראוס מים בע"מ, באמצעות חלפים שאינם מקוריים תשלול את עמידת המכשירים בתו התקן הרשמי-1505. לפיכך בהתאם למצב הדברים בפועל שטראוס מים בע"מ הנה היחידה שיש בידה לספק שירות זה.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למזכיר הוועדה וזאת עד ליום 28.01.2020 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..   לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

קידן תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

 עיקרי חוו"ד לבחירת הספק: שמירה על הקונספט הקונסטרוקציוני כמי שתיכנן את הבניין המקורי,  נגישות המשרד לתוכניות ולמידע הקונסטרוקטיבי יקטינו את הסיכון לכשלים ויביאו לחסכון בעלויות ולקיצור לו"ז משמעותי שנדרש על ידי התורם

שם הספק: קידן תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ

תאריך הפרסום: 24.1.16

סכום/מטבע: 300,182 ש"ח 

סוג הספק יחיד/חוץ: יחיד

סריקת מחברות בחינה, בדיקתן ע"ג מסך ע"י המרצים ופרסום הבחינות באתר האוניברסיטה לצפייה ע"י הסטודנטים

 עיקרי חוו"ד לבחירת הספק: החברה הינה היחידה בשוק כיום שמספקת את השירות במלואו

שם הספק: תומקס פתרונות סריקה בע"מ

תאריך הפרסום: 3.8.16 

סכום/מטבע: כ-930,000 ש"ח (לשלוש שנים)

סוג הספק יחיד/חוץ: יחיד

אספקת מוצרי מכולת (ארוחות לילה) לחניכי "חבצלות" של משרד הביטחון

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מינימרקט "דורון לוי" כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: אספקת מוצרי מכולת (ארוחות לילה) לחניכי "חבצלות" של משרד הביטחון

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.16 עד 31.7.2020

היקף כספי משוער: 287,500 ש"ח לכלל התקופה

תאריך פרסום: 21.12.16

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.1.2017 בכתובת דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

עיקרי חוות הדעת להתקשרות: מינימרקט "דורון לוי", נמצא במעונות הסטודנטים והוא היחידי בקמפוס

שאפשר לרכוש ממנו מוצרי מכולת לארוחות לילה, בשעות הערב המאוחרות.

השכרת שטח למתן שירותי דואר ישראל לרבות שירותי חברת הבת "בנק הדואר", לסטודנטים, לסגל האקדמי והמנהלי

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם גב' אלין אלימלך כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: השכרת שטח למתן שירותי דואר ישראל לרבות שירותי חברת הבת "בנק הדואר", לסטודנטים, לסגל האקדמי והמנהלי

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.17 עד 31.12.2021

היקף כספי משוער: 28,080 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 21.12.16

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.1.2017 בכתובת דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


עיקרי חוות הדעת להתקשרות: רשות הדואר היא הגוף היחידי המוסמך לבחור את סוכני הדואר, ולגב' אלין אלימלך הסכם התקשרות בין חברת דואר ישראל.

שכירת משרדים בבניין IBM, בשטח אוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "מת"ם חברת תעשיות מדע חיפה בע"מ" כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת משרדים בבניין IBM, בשטח אוניברסיטת חיפה

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.17 עד 31.12.2018 (כולל אופציה)

היקף כספי משוער: 1,759,643ש"ח לכלל התקופה

תאריך פרסום: 26.12.16

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.1.2017 בכתובת דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 .עיקרי חוות הדעת להתקשרות: בשל היותו בניין שנמצא בשטח האוניברסיטה, ולכן הוא היחידי המתאים לאכלס יחידות שלה

OTIS שיפוץ ושידרוג מעליות מהירות במגדל אשכול מתוצרת

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "אלקטרה בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שיפוץ ושידרוג מעליות מהירות במגדל אשכול (מעליות: 6,7,8), מתוצרת OTIS.

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: רכישה חד פעמית

היקף כספי משוער: 1,770,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 22.1.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  2.2.2017 בכתובת דוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עיקריי חוות דעת להתקשרות:  יבואנית בלעדית של היצרן של מעליות מתוצרת אוטיס

עבור ספריית אוניברסיטת חיפה METIS EDS GAMMA מערכת דיגיטציה ברזולוציה גבוהה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "סטודיו HC EDITIONS", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: רכישת מערכת METIS EDS GAMMA מבוססת מצלמה המאפשרת מרחק פוקאלי משתנה עם עדשת זום, שטח סריקה 100/70 ס"מ, רזולוציה גבוהה ביותר, עם דיוק צבע גבוה CR193.

 

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: רכישה חד פעמית

היקף כספי משוער: 130,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 16.1.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  29.1.2017 בכתובת דוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עיקריי חוות דעת להתקשרות:  יבואנית בלעדית של היצרן למערכת זו 

עבור בית הספר לתלמידי חו"ל , Online רכישת מערכת לרישום אלקטרוני

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "FatFish", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: רכישת מערכת לרישום אלקטרוני Online המקושרת ישירות למערכת טרנזילה הניתנת כפתרון ענן וכפתרון  On Premise.

מותקנת על שרתי האוניברסיטה, ומאפשרת קיום ממשקים ישירים למערכת סאפ, לצורך ניהול מאגרי מידע אחודים.

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: רכישה חד פעמית

היקף כספי משוער: 175,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 15.2.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם,

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  28.2.2017 בכתובת דוא"ל:

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקריי חוות דעת להתקשרות:  מערכת הניתנת כפתרון ענן וכפתרון  On Premise

הכשרה, ניהול והפעלת משרד בשדרת החנויות

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם המרכז הארצי לבחינות והערכה, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: הכשרה, ניהול והפעלת משרד בשדרה בבניין הראשי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.6.17 עד 31.5.19 (כולל אופציה לשנה)

היקף כספי משוער: 226,392 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 18.5.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  2.6.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מאלו היא היחידה הקיימת להפעלה של המקום בשדרה בבניין הראשי

קבלת ייעוץ בתחום תמיכה, טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו במיוחד עבור אוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מר יחיאל קרן, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת ייעוץ בתחום תמיכה, טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו במיוחד עבור אוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: 1,455,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 28.5.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  12.6.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מר יחיאל קרן הינו היחיד לתחזק את התוכנות כיום

התקשרות עם חברת כוח אדם ישראלית הפועלת בסין

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת Ptl-group.com, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: התקשרות עם  חברת כוח אדם ישראלית הפועלת בסין להעסקת עובד מקומי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 20.7.17 עד 19.5.18

היקף כספי משוער: 175,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 5.7.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  18.7.2017 בכתובת דוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . לפניה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל החברה הינה החברה הישראלית היחידה שיכולה לתת את השירות המבוקש 

עבור אגף מינהל תלמידים והאגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים של האוניברסיטהSAP CRM שירותי פיתוח

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת בייהו בע"מ (מר טדי ליהני), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שרותי פיתוח SAP CRM  עבור אגף מינהל התלמידים והאגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים של האוניברסיטה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: כ-1,350,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 10.9.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  25.9.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל חברת בייהו בע"מ (מר טדי ליהני) הינה החברה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

במערכת הסאפ הארגונית CM- ו GM למודול , ABAP שרותי פיתוח בשפת

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת ג'י.אר.אס טכנולוגיות (מר גיל רשף), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שרותי פיתוח בשפת ABAP למודול GM ו- CM במערכת הסאפ הארגונית

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: כ-1,350,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 10.9.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  25.9.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל חברת ג'י.אר.אס טכנולוגיות (מר גיל רשף) הינה החברה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

שירות ואחזקה ל-20 מעליות אלקטרה באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת אלקטרה מעליות בע"מ , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שירות ואחזקה ל-20 מעליות אלקטרה באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: 1,0145,243 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 27.9.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  19.10.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל חברת אלקטרה מעליות בע"מ הינה החברה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

ביצוע עבודות גילוי וכיבוי אש במבני האוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם החברות "אורד בע"מ" ו"טלפייר גלאי אש וגז בע"מ" , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: ביצוע עבודות גילוי וכיבוי אש במבני האוניברסיטה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: 450,000 ש"ח לשנה

תאריך פרסום: 2.11.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  15.11.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל כל אחת מהחברות הנה היחידה המסוגלת להתקין ציוד חדש וחלפים בבניינים בהם מותקנות כבר מערכות של אותה חברה וזאת מן הטעם כי התקנת ציוד שאינו מתוצרת שתי החברות הללו תחייב התקנת רכזות נוספות מסוגים נוספים בבנייני האוניברסיטה השונים, דבר אשר יוביל לייקור ההתקשרות וכן, יוביל למצב של ריבוי מערכות וסרבול העבודה השוטפת של מוקד הביטחון בקומה 4

שירותי ייעוץ לרה ארגון סאפ HR באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת NESS, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת שירותי ייעוץ של הגב' שרה עשהאל, לרה ארגון סאפ HR באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.18 עד 31.12.20

היקף כספי משוער: כ-1,410,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 23.11.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  6.12.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל , הגב' שרה עשהאל באמצעות חברת נס, הינה היחידה המכירה לעומקו את היישום באוניברסיטת חיפה ולכן היא היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

הכשרה, ניהול והפעלת משרד בשדרת החנויות

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם המרכז הארצי לבחינות והערכה, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: הכשרה, ניהול והפעלת משרד בשדרה בבניין הראשי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.12.17 עד 30.11.22 (כולל 4 אופציות בנות 12 חודשים כל אחת)

היקף כספי משוער: 565,980 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 6.12.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  20.12.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

.לפניה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מאלו היא היחידה הקיימת להפעלה של המקום בשדרה בבניין הראשי

התקשרות עם חברת כוח אדם ישראלית הפועלת בסין - עדכון לפרסום

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת Ptl-group.com, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: התקשרות עם  חברת כוח אדם ישראלית הפועלת בסין להעסקת עובד מקומי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 20.7.17 עד 30.9.19

היקף כספי משוער: 475,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 21.1.18

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  1.2.2018 בכתובת דוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . לפניה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל החברה הינה החברה הישראלית היחידה שיכולה לתת את השירות המבוקש 

התקשרות עם חברת סאפ לרכישת רישיונות, מודולים ומתן שירותי תחזוקה למוצרי סאפ באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת SAP, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: רכישת רישיונות, מודולים ומתן שירותי תחזוקה למוצרי סאפ

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מ 1.4.18 עד 31.3.23 ואופציה לתקופה החל 1.4.23 עד 31.3.28 

היקף כספי משוער: כ-13 מ' ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 11.3.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  22.3.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל , חברת סאפ, הינה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

הצבת ציוד תקשורת ברחבי האוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "פלאפון תקשורת בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: הצבת ציוד תקשורת ברחבי האוניברסיטה

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 4.10.2018 - 3.10.2022

היקף כספי משוער: 1,170,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 24.6.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  5.7.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  התקשרות להצבת ציוד תקשורת ע"י חברת "פלאלפון תקשורת בע"מ"

 

שידרוג מערכת קשר הממסרים הקיימת מתוצרת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שידרוג מערכת קשר הממסרים הקיימת מתוצרת מוטורולה סולושנס בע"מ באוניברסיטת חיפה

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות:

היקף כספי משוער: 200,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 17.7.18

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  חברת "מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ", הינה היחידה שיכולה לבצע התקשרות זו לאור הצורך בהתממשקות

למערכת הקיימת מתוצרת חברת מוטורולה המותקנת כיום באוניברסיטה, וכן לאור העובדה שרק באמצעותה ניתן יהיה להתחבר לרשת החירום

הארצית "ניצן" בהתאם להמלצת משטרת ישראל שניתנה לאור אירועי השריפה בכרמל.

 

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  31.7.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

המותקנות באוניברסיטת חיפה SIEMENS אחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "אורד בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות:  אחזקת מערכות גילוי וכיבוי אש מתוצרת  SIEMENS המותקנות באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.18 עד 30.9.21

היקף כספי משוער: 373,487.4 ש"ח לשנה

תאריך פרסום: 13.9.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  10.10.18 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  מתן שרות ואחזקה של מערכות הגילוי והכיבוי אש המותקנות באוניברסיטה שסופקו והותקנו על ידי חברת "אורד מערכות בקרה בע"מ" והינן מתוצרת SIEMENS

השכרה של כתות מחשב עבור תכנית לימודים לתכנית מעל"ה (מצטיינים, ערבים למדע והנדסה)

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: השכרה של כתות מחשבים עבור תכנית לימודים לתכנית מעל"ה (מצטיינים, ערבים למדע והנדסה)

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 4.7.17 עד 6.9.17

היקף כספי משוער: כ-121,280 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 6.9.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  19.9.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מכון דוידסון לחינוך הוא היחיד שמסוגל לבצע את מהות ההתקשרות ואשר מעוניין לבצע אותה

מתן שירותי פרסום בגלגל"צ - תשדירי פרסום

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם משרד הביטחון (גלגל"צ), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: מתן שירותי פרסום בגלגל"צ - תשדירי פרסום

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 1.12.18 - 30.11.20

היקף כספי משוער: 402,288 ש"ח כולל מע"מ 

תאריך פרסום: 31.10.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  13.11.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  גלגל"צ הינה תחנת רדיו ארצית שמאזינים לה מרבית קהל המטרה הרלוונטי לצרכי פרסום שעניינו עידוד הרשמה לתואר ראשון ושני,

לחיילים ולצעירים בגילאי 18-30. כמו כן, התחנה הינה בעלת נתוני האזנה הגבוהים ביותר מבין תחנות הרדיו הארציות.

 

פרסום חוצות בכביש 22, עוקף קריות עבור אוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "שמול פרסום חוצות", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: פרסום על גבי קיר מס' 302 בכביש 22 (כביש עוקף קריות)

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 1.12.18 - 30.11.20

היקף כספי משוער: 263,250 ש"ח כולל מע"מ 

תאריך פרסום: 31.10.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  13.11.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  החברה הינה זכיין יחיד של השלט המדובר, אשר נמצא על ציר תנועה מרכזי ביותר, בעל נפח תנועה גדול במיוחד

 

השכרה של כתות מחשב עבור תכנית לימודים לתכנית מעל"ה (מצטיינים, ערבים למדע והנדסה)

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: השכרה של כתות מחשבים עבור תכנית לימודים לתכנית מעל"ה (מצטיינים, ערבים למדע והנדסה)

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 6.9.18 עד 4.9.19

היקף כספי משוער:  170,634 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 3.11.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  19.11.2018 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מכון דוידסון לחינוך הוא היחיד שמסוגל לבצע את מהות ההתקשרות ואשר מעוניין לבצע אותה

למודול שכר לימוד של סאפ באוניברסיטת חיפהABAP קבלת שירותי תכנות

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מר משה אריק גיורנו, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת שירותי תכנות ABAP למודול שכר לימוד של SAP באוניברסיטת חיפה 

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 11/2018 עד 10/2021

היקף כספי משוער: כ-1,500,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 14.11.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  27.11.2018 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  למר משה אריק גיורנו היכרות רבת שנים עם מודול שכר הלימוד באוניברסיטת חיפה כולל מאות תכניות ייחודיות שפותחו על ידו באוניברסיטה.

קבלת שירות זה ממר משה אריק גיורנו הינה חיונית להצלחת מימושם של שני פרויקטים גדולים בתחום הפיננסי באוניברסיטת חיפה.

שכירת שטח עבור הסדנה הימית בביה"ס לקציני ים עבור המכון ללימודי ים ע"ש ליאון רקנאטי

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם ביה"ס לקציני ים עכו, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת שטח עבור הסדנה הימית בביה"ס לקציני ים עבור המכון ללימודי ים ע"ש ליאון רקנאטי

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.19 עד 31.12.28

היקף כספי משוער:  660,000 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 14.2.2019

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  27.2.2019 בכתובת דוא"ל:

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:

מיקום הסדנה הימית בקציני ים עכו, מאפשר פעילות מחקרית יעילה והתארגנות מהירה כתוצאה מגישה ישירה ונוחה לים של הצוללנים,

הסירות וציוד הצלילה הנלווה. בניית מתחם בתוך הסככה נותן מענה לצרכי הסדנה שהם: משרדים, חדר ציוד עדין, שטח מתאים לטיפול במנועים,

במשאבות, שטח עבודה לבית מלאכה בעץ וברזל, שטח לסירות הגומי ומקלחות ושירותים.  

כמו כן, קיימת אפשרות להצבתם של 3 מכולות מחוץ לסככה עבור ציוד נוסף של הסדנה הימית.

ביה"ס מעודד שיתוף פעולה של חוקרי המכון, ושל עובדי הסדנה הימית עם תלמידי ובוגרי ביה"ס לקציני ים עכו, שחלקם עשויים לבחור כתוצאה מכך לימודים באוניברסיטה.

 

 

טיפול בשאלוני בחינה, סריקת מחברות בחינה, בדיקתן והעלתן לצפייה ע"י הסטודנטים

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם "תומקס פתרונות סריקה בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: פתרון כולל לבדיקת מחברות בחינה באופן דיגיטלי (כולל סריקה), משלוח מאובטח של שאלוני בחינה וממשק ישיר למודול SLCM ב-SAP לניהול מערך המרצים, הבחינות והציונים. 

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל 1.10.19 עד 30.9.22

היקף כספי משוער: 1,493,110 מיליון ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום5.3.19:

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המחזיק בפתרון מוכח ועובד המבצע את כל השירותים המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  18.3.19 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות: החברה הינה היחידה המחזיקה בפתרון עובד ומוכח שמספק את מכלול השירותים הנדרש

. SAP  של HR ו-- SLCM ובכללם מערך מובנה של ממשקים למודול

 

מתן שירותי הכשרה מקצועית בתחום הניו-מדיה לקבוצות עובדים לפי מודל MBC

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם גב' אימי עירון, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: התקשרות למתן שירותי הכשרה מקצועית בתחום הניו-מדיה לקבוצות עובדים לפי מודל Marketing By Community - (MBC) -שימוש בעובדים ובכלי מדיה דיגיטלית כדי לספר את הסיפור השיווקי של המוצר

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות:  תשע"ט

היקף כספי משוער: 150,000 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ

תאריך פרסום31.3.19:

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/ טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  14.4.19 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות: הגב' אימי עירון הינה בעלת מומחיות ספציפית בתחום ה-BRANDTECH - בניית מותגים, עסקים וארגונים באמצעות פלטפורמות וכלים טכנולוגיים ודיגיטליים

ופועלת בנקודת המפגש הקריטית שבין האסטרטגיה, הטכנולוגיה והתקשורת, כדי להגדיר מחדש את המהות העסקית של מותגים, ארגונים וחברות, בעידן הנוכחי. גב' עירון בעלת ניסיון

רב שנים בענף הפרסום, מתמחה במיתוג ופיתוח אסטרטגיה שיווקית ותקשורתית עבור חברות ומותגים מובילים בשוק. וכן מתמחה בניהול כלי הסיפור הדיגיטלי העכשווי: פלטפורמות התוכן,

המכירה והדאטה - משלבי פיתוח התשתיות ועד האסטרטגיה התקשורתית וניהול הביצועים.

 

 

התקשרות לפיקוח על תכנון וניהול הביצוע של הפרויקט לשיפוץ מבנה ברחוב הנמל 63-67 בחיפה, לטובת קמפוס הנמל

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת שקמונה, חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ, בעלת מס' רישום 52-002420-9, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: התקשרות לפיקוח על תכנון וניהול הביצוע של הפרויקט לשיפוץ מבנה הנמל 63-67 בחיפה, לטובת קמפוס הנמל

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות:  ממרץ 2019 עד מאי 2021

היקף כספי משוער: 32 מיליון ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום20.3.19:

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/ טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.4.19 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות: האוניברסיטה קיבלה מאת עירית חיפה אישור לביצוע השיפוץ במבנה ברחוב הנמל  63-67  אותו חוכרת האוניברסיטה

מהעירייה לטובת קמפוס הנמל, ובלבד שתכננו של פרויקט השיפוץ וניהול הביצוע של הפרויקט יבוצע על ידי חברת שקמונה (תאגיד ממשלתי עירוני של עירית חיפה).                                                                                     

זאת מטעמי אחידות מאחר וחברת שקמונה מתכננת ותנהל גם את ביצוע השיפוץ ברחוב פלמר 4, המהווה חלק מאותו מתחם של קמפוס הנמל בו מצוי המבנה ברחוב

נמל 63-67.

האוניברסיטה מחויבת לפעול בהתאם להוראת העירייה, זאת מן הטעם כי המבנה האמור הינו בבעלותה, ועל כן בהתאם למצב הדברים בפועל חברת שקמונה

היא היחידה עמה רשאית האוניברסיטה להתקשר.

 

 

רכישת וקבלת שירותי תחזוקה עבור מערכת מחשב ייעודית לניהול שוטף של מעונות הסטודנטים

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "פרודוור ישראל בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות:  רכישת וקבלת שירותי תחזוקה עבור מערכת מחשב ייעודית לניהול שוטף של מעונות הסטודנטים.

המערכת כוללת פונקציות ייעודיות שונות שתסייענה לסגל המעונות בניהול השוטף, בכלל זאת בחירת הזכאים, שיבוץ למיטות

ולחדרים על פי קריטריונים, קריאת מונים, תשלומים שוטפים, מערכת ניהול תקלות, יכולת החלפת חדרים דינאמית ועוד. 

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.6.19 עד 31.5.24

היקף כספי משוער: 450,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 26.5.19

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  6.6.19 בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  חברת פרודוור ישראל בע"מ, הינה החברה היחידה בישראל שברשותה מערכת מחשב ייעודית

לניהול מעונות הסטודנטים, מערכת הפעילה כבר במוסד אקדמי אחר, והמשמשת את סגל המעונות לטובת ניהול שוטף ותפעול

מעונות הסטודנטים וכן מבוססת על תשתית מתקדמת ועדכנית מבוסס Microsoft NAV CRM ובממשק משתמש מבוסס Outlook

ואשר מכילה אינטגרציה מובנית עם רכיב דוחות  BI  גראפי ודינאמי של POWER BI .

מתן שירות, אחזקה ותיקונים למערכת לגילוי פריצה וטמ"ס

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "ארדן קונטרול טק בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות:  מתן שירות, אחזקה ותיקונים למערכת לגילוי פריצה וטמ"ס מתוצרת חברת ארדן המותקנת באוניברסיטת חיפה.

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.19 עד 30.9.24

היקף כספי משוער: 695,155 ש

תאריך פרסום: 15.9.19

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות למזכיר הוועדה וזאת עד ליום  26.9.19 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  מהות ההתקשרות הינה למתן שירות תיקונים ואחזקה למערכת לגילוי פריצה וטמ"ס,

פרי יצירתה של חברת ארדן, המותקנת נכון להיום בבניינים השונים ברחבי האוניברסיטה ונשלטת ממוקד ביטחון קומה 4.

לחברה קיים מלאי חלפים זמינים במקרה של תקלות בזמן אמת והיא היחידה שיכולה להעניק שירותי תחזוקה וחלפים למערכת מתוצרתה.

 

השכרה של כתות מחשב עבור תכנית לימודים לתכנית מעל"ה (מצטיינים, ערבים למדע והנדסה)

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: השכרה של כתות מחשבים עבור תכנית לימודים לתכנית מעל"ה (מצטיינים, ערבים למדע והנדסה)

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 4.9.19 עד 24.6.20

היקף כספי משוער:  175,734 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 22.9.19

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות למזכיר הוועדה וזאת עד ליום   10.10.19 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל מכון דוידסון לחינוך הוא היחיד שמסוגל לבצע את מהות ההתקשרות ואשר מעוניין לבצע אותה

קבלת ייעוץ בתחום תמיכה טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו במיוחד עבור אוניברסיטת חיפהה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם מר יחיאל קרן, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קבלת ייעוץ בתחום תמיכה טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו על ידי מר יחיאל קרן במיוחד עבור אוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.11.20 עד 31.10.22

היקף כספי משוער: 1,000,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 26.9.19

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  28.10.19 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  מר יחיאל קרן הינו יועץ יחיד המשלב שירותי אחזקה ותמיכה

לתוכנת הנהלת חשבונות, ביחד עם כתיבת התוכניות הנ"ל. מדובר על תוכניות מיוחדות שנכתבו ע"י מר יחיאל קרן, לפיכך, בהתאם למצב העניינים בפועל מר יחיאל קרן הינו היחיד לתחזק את התוכנות כיום.

שירות ואחזקה למעליות של אלקטרה מתוצרת אוטיס

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת אלקטרה מעליות בע"מ , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שירות ואחזקה למעליות אלקטרה מתוצרת OTIS

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.2020 עד 30.09.2023

היקף כספי משוער: 1,101,936 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 15.07.2020

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  23.07.2020 בכתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  חברת אלקטרה בע"מ הינה היבואנית והמייצגת הבלעדית של מעליות מתוצרת OTIS הצרפתית, המותקנות באוניברסיטה. אלקטרה בע"מ היא החברה היחידה המחזיקה בכל עת מלאי חלפים זמין הנדרש לאחזקה שוטפת של המעליות כאמור.

עבור אגף מינהל תלמידים בית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפהSAP CRM שירותי פיתוח

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת בייהו בע"מ (מר טדי ליהני), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שרותי פיתוח SAP CRM  עבור אגף מינהל התלמידים ובית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01.10.20 עד 30.09.2024

היקף כספי משוער: כ-1,400,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 19.07.2020

עיקרי חוות הדעת להתקשרות: חברת בייהו בע"מ (להלן: "החברה"), באמצעות תכניתן מטעמה, מעניקה שירותי מומחה למודול ה-CRM במערכת ה-SAP ("המערכת") - המשמש את אגף מנהל תלמידים ובית הספר הבינלאומי באוניברסיטת חיפה. החברה הובילה את פיתוח פרויקט המפ"ל באוניברסיטה וכן, את כלל הפיתוחים האחרים במערכת מאז הקמתה, הכוללים מספר רב של תכניות וממשקים אל מערכות משיקות ובכללן מודול  SLCM ב-SAP רשתות חברתיות, רשת האינטרנט, שירותי מרכזיית IP, מערכת מוקד (CTI) ועוד. החברה, היא היחידה המכירה לעומק, ובמשך שנים ארוכות, את קוד ה-CRM והיישום האקדמי הייחודי שהוקם באוניברסיטת חיפה. לחברה היכרות מעמיקה עם עולם השיווק האקדמי ובכלל זה, יישום ייחודי של מערכת תעדוף שיחות, על בסיס הזדמנויות להצלחה בלימודים. במצב דברים זה, החברה היא היחידה שיכולה לתחזק את המערכת הקיימת ולתת מענה לצרכים נוספים באוניברסיטת חיפה.

  

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  30.07.2020 בכתובת דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

אורקל

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: ש"ח 286,617

תאריך פרסום: 5.5.2011

שם ספק: אורקל

נושא: רכישת רישיונות אורקל

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יצרן התוכנה

סאפ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 456,228 ש"ח

תאריך פרסום: 5.5.2011

שם ספק: סאפ

נושא: רכישת רישיונות סאפ

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יצרן התוכנה

אקס ליבריס בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 600,000 ש"ח

תאריך פרסום: 11.7.2011

שם ספק: אקס ליבריס בע"מ

נושא: חוזי שרות ורישיונות שימוש

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יצרן מערכות מידע ספרייתיים

מ.י.ה מחשבים

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 20,961.2 $

תאריך פרסום: 24.7.2011

שם ספק: מ.י.ה מחשבים

נושא: רישוי מוצרי SAS

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

אלקטרה בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 1,965,445 ש"ח  (לחמש שנים)

תאריך פרסום: 12.9.2011

שם ספק: אלקטרה בע"מ

נושא: שירות ואספקת חלפים לאחזקת מעליות מסוג "אוטיס"

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יבואנית בלעדית של חברת "אוטיס"

מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 491,817 ש"ח (לחמש שנים)

תאריך פרסום: 12.9.2011

שם ספק: מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע"מ

נושא: שירות שנתי ואחזקה למערכות פריצה וטמ"ס המותקנים ברחבי הקמפוס

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספקית בלעדית של חלקי חילוף למערכות פריצה, אזעקה וטמ"ס תוצרת GE ו-LENEL

טלסקרין אס.אם.ג'י

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע:

תאריך פרסום: 21.12.2011

שם ספק: טלסקרין אס.אם.ג'י

נושא: פרסום מידע ייעודי וייחודי על-גבי מסכים בקמפוס

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: מערכת לניהול תוכן ייעודי וייחודי לסטודנטים ולהנהלה

שגריר מערכות בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע:

תאריך פרסום: 8.2.2012

שם ספק: שגריר מערכות בע"מ

נושא: הצבת מערכת לאיכון רכבים

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: מערכת ייחודית לאיכון רכבים וזימוניות דו-כיווניות, הפועלת כמערכת קליטה בלבד. מערכת זו תומכת גם ביישומים עבור כוחות חירום

נס טכנולוגיות ישראל

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 180,000 ש"ח

תאריך פרסום: 14.2.2012

שם ספק: נס טכנולוגיות ישראל

נושא: מתן שרותי מתכנת למערכת SAP מינהל תלמידים-שכר לימוד

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: מתן שרותי מתכנת למערכת מודול מינהל תלמידים של SAP, תת מערכת שכר לימוד שפותחה באוניברסיטה

מ.י.ה מחשבים

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 21,588 $

תאריך פרסום: 15.4.2012

שם ספק: מ.י.ה מחשבים

נושא: רישוי מוצרי SAS

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

נס פרו

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 104,000 ש"ח (לשנתיים) 

תאריך פרסום: 29.4.2012

שם ספק: נס פרו

נושא: תחזוקה ומתן אחריות לתוכנת PrintBos

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

אורקל ישראל מערכות תוכנה בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 149,117 ש"ח

תאריך פרסום: 9.5.2012

שם ספק: אורקל ישראל מערכות תוכנה בע"מ

נושא: תחזוקה לתוכנת אורקל

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

סאפ ישראל בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 228,162 אירו

תאריך פרסום: 12.9.2012

שם ספק: סאפ ישראל בע"מ

נושא: רכישת רישיונות ותחזוקהלמערכת סאפ

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יצרן התוכנה

אורד

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: כ-383,955 ש"ח

תאריך פרסום: 24.9.2012

שם ספק: אורד

נושא: שירותי אחזקה עבור מערכת גילוי וכיבוי אש בקמפוס

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: נציגה בלעדית להתקנה ותחזוקת הציוד מתוצרת SIEMENS

אורקל ישראל מערכות תוכנה בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-720,000 ש"ח

תאריך פרסום:  26.11.2012

שם ספק: אורקל ישראל מערכות תוכנה בע"מ

נושא: תחזוקה לתוכנת אורקל

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

סאפ ישראל בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-1,100,000 ש"ח

תאריך פרסום: 26.11.2012 

שם ספק: סאפ ישראל בע"מ

נושא:  תחזוקה למערכת הסאפ

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה

מיקרוסופט  

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-439,500 ש"ח

תאריך פרסום: 27.11.12 

שם ספק: מיקרוסופט  

נושא:  תחזוקה למוצרים של מיקרוסופט

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק בלעדי של השירותים

 אמן מחשבים בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-270,000 ש"ח

תאריך פרסום: 3.12.12

שם ספק:  אמן מחשבים בע"מ

נושא:  שירותי אחזקת תכנת הנה"ח "עידן"- erp plus ושירותי תמיכה, הדרכה וייעוץ לתכנה

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק יחיד של התוכנה 

מיקרו-ג'וק 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-728,000 ש"ח  

תאריך פרסום: 23.5.13 

שם ספק: מיקרו-ג'וק 

נושא: רכש מחשבי ומוצרי Apple 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  משווק רשמי ומוסמך למכירה ושירות למוצרי Apple לאוניברסיטת חיפה

קיבוץ שדות ים 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  1,740,000 ש"ח

תאריך פרסום: 27.5.13 

שם ספק: קיבוץ שדות ים 

נושא: שכירת שטח עבור ביה"ס למדעי הים 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  קירבה לים לצורך פעילות מדעית בתחום של מדעי הים

Genius 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 195,180 ש"ח  

תאריך פרסום:  27.6.13

שם ספק: Genius 

נושא: רכישה ותחזוקה של התוכנות SPSS ו-AMOS 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק מורשה ומוסמך ע"י חברת IBM 

אגד 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-80,000 ש"ח 

תאריך פרסום:  18.8.13

שם ספק: אגד 

נושא: כרטיסיות נסיעה עבור סטודנטים יוצאי אתיופיה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

קרסו מוטורס בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 145,000 ש"ח 

תאריך פרסום: 8.9.13 

שם ספק: קרסו מוטורס בע"מ 

נושא: רכישת רכב 4X4, ניסן נבארה SE, 2500 סמ"ק, אוט' 2013, בעסקת טרייד אין כנגד רכב מאותו דגם, מודל 2009, 120,000 ק"מ, חברה-מספר נהגים, מאובזר

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד לעסקת טרייד אין

 מינימרקט "מרכול זול" בקמפוס

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 180,000 ש"ח

תאריך פרסום: 30.10.13 

שם ספק:  מינימרקט "מרכול זול" בקמפוס

נושא: אספקת מוצרי מכולת לארוחות לילה לחניכי "חבצלות" של משרד הביטחון 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

 רכבת ישראל

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-120,000 ש"ח

תאריך פרסום: 14.10.13 

שם ספק:  רכבת ישראל

נושא: התקנת עמדת ציוד של מערכת קשר באוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

משטרת ישראל 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-130,000 ש"ח

תאריך פרסום: 14.10.13 

שם ספק: משטרת ישראל 

נושא: הקמת אתר קשר באוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

הוט - מובייל 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  כ-600,000 ש"ח

תאריך פרסום: 14.10.13 

שם ספק: הוט - מובייל 

נושא: התקנת תשתיות ואנטנות באוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

 מיו-מרקט

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 387,842 ש"ח

תאריך פרסום:  20.3.14

שם ספק:  מיו-מרקט

נושא: השכרת שטח למכירת הלבשה והנעלה בשדרת החנויות 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד

 נס טכנולוגיות ישראל

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד 

סכום / מטבע: כ-1,000,000 ש"ח

תאריך פרסום:  22.6.14

שם ספק:  נס טכנולוגיות ישראל

נושא: פרויקט ליישום מודול לניהול מענקי מחקר

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק יחיד 

 אלקטרה מעליות

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 1,135,632 ש"ח (לשלוש שנים) 

תאריך פרסום:  15.7.14

שם ספק:  אלקטרה מעליות

נושא: שירות ואספקת חלפים לאחזקת מעליות לסוג "אוטיס" 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יבואנית בלעדית של חב' "אוטיס" 

ארדן קונטרול-טק בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 579,174 ש"ח (לחמש שנים)

תאריך פרסום:  15.7.14

שם ספק: ארדן קונטרול-טק בע"מ 

נושא: שירות ואחזקה למערכת פריצה וטמ"ס באוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: ספק בלעדי של התוכנה והאפליקציה 

יפעת מחקרים מדיה מתקדמים בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 442,500 ש"ח (לשלוש שנים)

תאריך פרסום:  9.9.14

שם ספק: יפעת מחקרים מדיה מתקדמים בע"מ 

נושא: התקשרות לביצוע מחקר תדמית השוואתי 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ניטור תקשורתי בכל אמצעי התקשורת

אקס ליבריס בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-1.8 מיליון ש"ח (לשלוש שנים)

תאריך פרסום:  11.8.14

שם ספק: אקס ליבריס בע"מ 

נושא: מתן שירות לתחזוקת מערכות מידע לספרייה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  יצרן מערכות מידע לספריות

 אקס ליבריס בע"מ

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-1.503 מ' $ (לשש שנים)

תאריך פרסום:  2.10.14

שם ספק:  אקס ליבריס בע"מ

נושא: שדרוג מערכות מידע ישנות למערכת מידע "עלמא" ו"פרימו" בענן לספריית אוניברסיטת חיפה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  יצרן מערכות אינטגרטיביות לניהול ספריה

 אורד

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  366,241 ש"ח (לשנה) 

תאריך פרסום:  20.8.15

שם ספק:  אורד

נושא:  שירות שנתי למערכת גילוי אש וכיבוי אוטומטי בגז ברחבי הקמפוס

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: נציגה בלעדית להתקנה ותחזוקת הציוד מתוצרת SIEMENS 

קרן יחיאל 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  970,000 ש"ח (לשנתיים)

תאריך פרסום:  8.10.15

שם ספק: קרן יחיאל 

נושא: ייעוץ בתחום תמיכה טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו במיוחד עבור האונירסיטה

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד שפיתח ומכיר את התוכנות

אמן מחשבים בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  210,000 ש"ח (לשלוש שנים)

תאריך פרסום:  8.10.15

שם ספק: אמן מחשבים בע"מ 

נושא: שירות אחזקת תכנת הנה"ח "פרופיט" ושירותי תמיכה, הדרכה וייעוץ לתכנה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד של התכנה

E.Z WAY 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-450,000 ש"ח (לשלוש שנים) 

תאריך פרסום:  25.10.15

שם ספק: E.Z WAY 

נושא: קורסי הכנה ממוחשבים לבחינות מימ"ד עבור המכינה האוניברסיטאית 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  החברה היחידה בצפון שמעבירה קורס ממוחשב לבחינות מימ"ד

משרד אדריכלים מנספלד-קהת בע״מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 585,000 ש״ח

תאריך פרסום: 17.01.16

שם ספק: משרד אדריכלים מנספלד-קהת בע״מ

נושא: הרחבת בנייני הפקולטה למדעי החברה

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: שמירה על הקונספט האדריכלי, הכרה עם המבנה המקורי, נגישות המשרד לתוכניות יביאו לחסכון בעלויות יקטינו את הסיכון לכשלים ולקיצור לו״ז משמעותי, שנדרש על ידי התורם

חניית סטודנטים בחניוני פארק הכרמל

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 271,500 ש"ח כולל מע"מ (לשלוש שנים) 

תאריך פרסום:  10.7.16

שם ספק: רשות הטבע והגנים

נושא: התקשרות עם רשות הטבע והגנים, עבור חניית סטודנטים בחניוני פארק הכרמל

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  שימוש בשטחי הפארק השוכנים בסמיכות לאוניברסיטה לצורך חניית רכבי סטודנטים

מתן קורסי הכנה ממוחשבים לבחינות מימ"ד עבור המכינה האוניברסיטאית

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: כ-250,000 ש"ח (לשנתיים) 

תאריך פרסום:  5.9.16

שם ספק: E.Z WAY 

נושא: קורסי הכנה ממוחשבים לבחינות מימ"ד עבור המכינה האוניברסיטאית 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  החברה היחידה באיזור הצפון שמעבירה קורסי הכנה ממוחשבים לבחינות מימ"ד

חנייה לסגל האוניברסיטה בשביל הצמוד לבניין דילן (בין מגרש החנייה לבניין)

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם ש. רומאי ניהול ויזמות בע"מ כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: חנייה לסגל האוניברסיטה בשביל הצמוד לבניין דילן (בין מגרש החנייה לבניין)

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל 1.12.18 עד 30.11.2022

היקף כספי משוער:  593,038.71 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 8.11.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  18.11.2018 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל חברת ש. רומאי ניהול ויזמות בע"מ הינם היחידים שמסוגלים לתת את השירות, בשל צמידותו של החניון לבניין דילן,

ואין אפשרות לרכוש מנויי חנייה נוספים במגרש החנייה הסמוך, כיוון שהחניון מלא.

כמו כן, החנייה אינה שמית, בדומה למנויי חנייה במקומות אחרים, אלא יוכלו לחנות באותה החנייה, במהלך היום, מספר חברי סגל.

חניית סטודנטים בחניוני פארק הכרמל

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם רשות הטבע והגנים,כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: חניית סטודנטים בחניוני פארק הכרמל

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל 2.1.19 עד 1.1.2022

היקף כספי משוער:  271,500 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 21.11.18

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  4.12.18 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות: שימוש בשטחי הפארק השוכנים בסמיכות לאוניברסיטה, על מנת לאפשר חניית רכבי סטודנטים

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה