site header ksafim

univ logo


הודעה על יציאה לפגרת קיץ

שלום רב,

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים 26.8.14 - 2.9.14, לרגל פגרת קיץ.

נשוב למשרד ביום ג', 2.9.14.

 בברכה,

מינהלת המכרזים

הודעה על יציאה לפגרת קיץ

,שלום רב

.משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים 27.8.17 - 31.8.17, לרגל פגרת הקיץ

.נשוב למשרד ביום א', 3.9.17

 

, בברכה

מינהלת המכרזים

הודעה על יציאה לחופשה מרוכזת

,שלום רב

.משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים 26.8.18 - 30.8.18, לרגל יציאה לחופשה מרוכזת

.נשוב למשרד ביום א', 2.9.18

, בברכה

מינהלת המכרזים

הודעה על יציאה לפגרת קיץ

,שלום רב

.משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים בתאריכים 26.8.19 - 1.9.19, לרגל פגרת הקיץ

.נשוב למשרד ביום ב', 2.9.19

 

, בברכה

מינהלת המכרזים


הצטרפות למנוי רשימת תפוצה