site header ksafim

univ logo

ארכיון מכרזים שפורסמו

ניקיון בבניין קמפוס הנמל של אוניברסיטת חיפה
הובלה ואספקת נייר לצילום והדפסה במכונות צילום ובמדפסות לייזר באוניברסיטת חיפה
הצבת מכונות ומייבשי כביסה לשימוש הסטודנטים דיירי המעונות באוניברסיטת חיפה (המכרז בוטל בהתאם להחלטת ועדת מכרזים)
ניקיון מתחם הבניינים הרב תכליתי (כולל בית סאלא), בנין המדרגה ובניין התחנה בקמפוס הר -הכרמל של אוניבברסיטת חיפה
מתן שירותי נסיעות מיוחדות במוניות
הכשרה,ניהול והפעלה של חנות למתן שירותי צילום והדפסה באוניברסיטת חיפה
אספקת מחשבים נייחים ומחשבים ניידים, ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה
מתן שירותי ניקיון במתחם הבניינים אשכול ורבין של אוניברסיטת חיפה
מכרז לשיפוץ, ריהוט, ניהול והפעלת חנות ספרים וחנות למכירת מוצרי סמל באוניברסיטת חיפה
הסכם מסגרת לשירותי תיכנות, תכנון וניתוח למודול-SLcM (סאפ מינהל תלמידים) באוניברסיטת חיפה
מכרז משולב לתכנון, שיפוץ, ריהוט, ציוד, הפעלה וניהול של הקפיטרייה בבניין הראשי ושל הקיוסק במשכן לאמנויות באוניברסיטת חיפה
הקמת שירותי הפעלה וניהול של מערכת לסריקה וצפייה במחברות בחינה באוניברסיטת חיפה
שיפוץ, הכשרה, ניהול והפעלת מתקן מזון בבניין רבין באוניברסיטת חיפה
מכרז לאספקת שירותי פרסום לאוניברסיטת חיפה
מכרז להכשרה, ציוד, ניהול והפעלת חנות למוצרי צילום, פיתוח תמונות ומכירת מתנות באוניברסיטת חיפה
הצבת מכונות ומייבשי כביסה לשימוש הסטודנטים דיירי המעונות באוניברסיטה, תפעולם ואחזקתם השוטפת
רכישת רכב שטח לסדנה הימית של המכון ללימודי-ים ע"ש ליאון רקנאטי באוניברסיטת חיפה
הכשרה, הפעלה וניהול של גלידריה ויוגורטיה בשדירת החנויות באוניברסיטת חיפה
שירותי שליחויות לאוניברסיטת חיפה
אספקת שירותי ייעוץ ביטוחי לאוניברסיטת חיפה
הצבה והפעלה של מכונות צילום ומדפסות לסטודנטים
מתן שירותי חכירת רכב בשיטת הליסינג התפעולי לאוניברסיטת חיפה
אספקת, הצבת ותחזוקת ציוד לאיסוף פסולת בשטח אוניברסיטת חיפה ופינוי הפסולת שנאספה בו
 אספקת מחשבים נייחים ומחשבים ניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות
 אספקת תווי קנייה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה
הכשרה, ניהול והפעלה של סוכנות נסיעות ושירותי תיירות בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה 
הכשרה, ניהול והפעלה של חנות למכירת נעליים או נעליים ובגדים בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה 
 מתן שירותי אבטחה ושמירה לאוניברסיטת חיפה
אספקה, הפעלה ותחזוקת מכונות צילום משולבות לסגל אקדמי/מנהלי 
ניקיון גושי בניינים 3 - 1 באוניברסיטת חיפה 
מתן שירותי תקשורת סלולרית ואספקת מכשירים סלולריים לאוניברסיטת חיפה 
שירותי קייטרינג לאירועי מושב המ"ד של חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה
עבודות חפירה, דיפון, הסטת תשתיות, יסודות ופיתוח בפרויקט הקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
הכשרה, הפעלה וניהול של בית קפה, באתר ההסעדה, בבניין הראשי באוניברסיטת חיפה
הצבה ותפעול מכונות אוטומטיות, למכירת שתייה ומזון באוניברסיטת חיפה ובקמפוס הנמל
אספקה, תפעול ומתן שירות למכונות צילום/הדפסה בצבע לבית הדפוס
הסכם מסגרת לביצוע עבודות אינסטלציה וצנרת ומערכות כיבוי אש
פתיחת סניף בנק בבנין הראשי באוניברסיטת חיפה
הכשרה, הפעלה וניהול רשת מזון מהיר (המבורגר) באתר ההסעדה
אספקת מחשבים נייחים ומחשבים ניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות
הובלה ואספקת נייר לצילום והדפסה במדפסות לייזר
שירותי קייטרינג לאירועי מושב המ"ג של חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה
שירותי פרסום באוניברסיטת חיפה
הסכם מסגרת לביצוע עבודות מיזוג אוויר ומערכות בקרה
עבודות טיפול יערני בשטח אוניברסיטת חיפה
אספקת שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי ומתן אחריות ושירות תחזוקה
הסכם מסגרת לשירותי תכנות לפרוייקט יישום מודול GM ניהול מענקי מחקר SAP
אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה
הכשרה, הפעלה וניהול של קיוסקים ועגלת קפה באוניברסיטת חיפה
ניקיון גוש 5 - מגדל אשכול ומשכן לאמנויות באוניברסיטת חיפה
תכנון, שיפוץ ריהוט, ציוד, הפעלה וניהול של הקפיטריה בבניין חינוך באוניברסיטת חיפה
ביצוע עבודות חיץ אש לדרך חירום מצפון לאוניברסיטת חיפה תוכניות שטח,תוכנית קונסטרוקציה וגליונות פרטים המפורטים בעמודת מסמכי המכרז, מהווים חלק ממסמכי המכרז
בימוי והפקת ארועי המושב המ"ב של חבר הנאמנים של האוניברסיטה - 27.5.2014 עד ה- 29.5.2014 וכן יומיים מקדימים
הכשרה, הפעלה וניהול של בית קפה באתר ההסעדה, בבניין ראשי, באוניברסיטת חיפה
ביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או בבעלות עובדיה, בני משפחתם או גמלאיה
פתיחת סניף בנק בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה
אספקת טונרים, ראשי דיו והדפסה - מקוריים וממוחזרים
אספקת מסכים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות
הדגמה
מתן שירותי קידום אתרים אורגני (SEO) לאתרי האינטרנט של אוניברסיטת חיפה ויחידותיה (2)
אספקת חשמל לאוניברסיטת חיפה
בימוי והפקת ארועי המושב המ"ד של חבר הנאמנים של האוניברסיטה 6.6.16 עד 9.6.16
מכרז מסגרת לביצוע עבודות בנין ושיפוץ מבנים
מכרז מסגרת לביצוע עבודות חשמל וגילוי אש ותשתיות למערכות מתח נמוך מאוד
אספקת שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל אוניברסיטת חיפה (2)
מכרז לאספקת סולר הסקה ותחבורה לאוניברסיטת חיפה (2)
מכרז להכשרה, ניהול והפעלה של חנות למתן שירותי צילום והדפסה, בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה (2)
הכשרה, ניהול והפעלה של מינימרקט במתחם מעונות הסטודנטים באוניברסיטת חיפה (2)
הכשרה, ניהול והפעלה של מינימרקט במתחם מעונות הסטודנטים באוניברסיטת חיפה (3)
אספקת שירותי אינטרנט במעונות הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה (3)
מתן שירותי נסיעות מיוחדות במוניות לאוניברסיטת חיפה (3)
עבודות הקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה (3)
ביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או בבעלות עובדיה/גמלאיה או בני משפחתם (2)
אספקת טונרים, ראשי דיו והדפסה - מקוריים וממוחזרים (2)
הכשרה, הפעלה וניהול של שלושה מתקני מזון נפרדים באתר ההסעדה בבניין הראשי באוניברסיטת חיפה
מתן שירותי היסעים לאוניברסיטת חיפה
שירותי יחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי תקשורתי לאוניברסיטת חיפה
עבודות הרחבת בניין הפקולטה למדעי החברה ע"ש פול והרטה עמיר באוניברסיטת חיפה
אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה
עבודות אלומיניום וזכוכית בפרויקט הקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
מכירת רכב מרצדס ספרינטר 319
מתן שירותי השגחה בבחינות של תלמידי אוניברסיטת חיפה המתקיימות במכללת בני ברק האקדמית (מבח"ר)
מכרז להכשרה, הפעלה וניהול של סוכנות נסיעות ושירותי תיירות בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה
רכישת מכונת צילום/הדפסה דיגיטאלית בצבע לבית הדפוס של אוניברסיטת חיפה
למועמדים ללימודים באוניברסיטת חיפה, לשימוש במכרשירים חכמים ובעמדות קצהHTMLשירותי פיתוח של יישומי הרשמה, מבוססי
אספקה, הפעלה ותחזוקה של מכונות צילום ומדפסות לשירות הסטודנטים באוניברסיטת חיפה
לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירותToshiba - ו, Dell, Lenovo, HP אספקת מחשבים ניידים מתוצרת
אספקת חומרי ניקוי ופריטי ציוד קלים לצרכי ניקיון עבור אוניברסיטת חיפה
הכשרה, הפעלה וניהול של בית קפה בשדרת החנויות ובית קפה בספריה באוניברסיטת חיפה
לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות , (All In One) , A.I.O אספקת מחשבים נייחים
הכשרה, הפעלה וניהול של קפיטריה בבניין המדרגה באוניברסיטת חיפה
אספקת ציוד ניקיון עבור אוניברסיטת חיפה
ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה APPLE אספקת מוצרי
אספקת שירותי פרסום לאוניברסיטת חיפה
ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה CISCO אספקת מוצרים מתוצרת
אספקת שירותי ייעוץ ביטוחי לאוניברסיטת חיפה
ייצור אספקת והתקנת ריהוט משרדי למבנה הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירותLenovo - ו, Dell, HP אספקת שרתים מתוצרת
שירותי הפקת ימים פתוחים לאוניברסיטת חיפה
אספקת פריטי ריהוט למבנה הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
מתן שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות לאוניברסיטת חיפה
הקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי S4HANA, במכלול ה-SAP באוניברסיטת חיפה
הובלה ואספקת נייר לצילום והדפסה במדפסות לייזר
מכרז מסגרת לביצוע עבודות מיזוג אוויר ומערכות בקרה עבור אוניברסיטת חיפה
מכרז מסגרת לביצוע עבודות חשמל וגילוי אש ותשתיות למערכות מתח נמוך מאוד
אספקת שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל לאוניברסיטת חיפה
הכשרה, ריהוט, ציוד, הפעלה וניהול של קפיטריה בבניין חינוך והפעלה של עמדת קפה ומאפה בבניין למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
מתן שירותי תקשורת סלולרית ואספקת מכשירים סלולריים לאוניברסיטת חיפה
הקמת טריבונות ובמות לטקסים באוניברסיטת חיפה
ביצוע עבודות בנין ושיפוץ מבנים
ייצור, אספקת והתקנת שילוט ראשי באוניברסיטת חיפה
ביצוע עבודות אינסטלציה וצנרת ומערכות כיבוי אש
הספקת, הצבת ותחזוקת ציוד לאיסוף פסולת בשטח אוניברסיטת חיפה ופינוי הפסולת שנאספה בו
אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה
הצבה,תפעול ותחזוקה של מכונות ומייבשי כביסה במעונות האוניברסיטה
ניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל
מכרז מסגרת לאספקת מחשבים נייחים לאוניברסיטת חיפה
ייצור, אספקה והתקנת ריהוט משרדי בבניין הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה
אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי האוניברסיטה
מכירת רכב מסוג איסוזו D-MAX 4x4
אספקת שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי ומתן אחריות ושירות תחזוקה
מתן שירותי קידום אתרים אורגני (SEO) לאתרי האינטרנט של אוניברסיטת חיפה ויחידותיה (3)
אספקת פריטי ריהוט עבור בניין רבין באוניברסיטת חיפה (3)
אספקת דלקים עבור רכבי אוניברסיטת חיפה (3)
אספקת סולר תחבורה להסקה ולתחזוקה שוטפת של מכלי הסולר באוניברסיטת חיפה (3)

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה