site header ksafim

univ logo

ארכיון מכרזים שפורסמו

ניקיון בבניין קמפוס הנמל של אוניברסיטת חיפה
הובלה ואספקת נייר לצילום והדפסה במכונות צילום ובמדפסות לייזר באוניברסיטת חיפה
הצבת מכונות ומייבשי כביסה לשימוש הסטודנטים דיירי המעונות באוניברסיטת חיפה (המכרז בוטל בהתאם להחלטת ועדת מכרזים)
ניקיון מתחם הבניינים הרב תכליתי (כולל בית סאלא), בנין המדרגה ובניין התחנה בקמפוס הר -הכרמל של אוניבברסיטת חיפה
מתן שירותי נסיעות מיוחדות במוניות
הכשרה,ניהול והפעלה של חנות למתן שירותי צילום והדפסה באוניברסיטת חיפה
אספקת מחשבים נייחים ומחשבים ניידים, ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה
מתן שירותי ניקיון במתחם הבניינים אשכול ורבין של אוניברסיטת חיפה
מכרז לשיפוץ, ריהוט, ניהול והפעלת חנות ספרים וחנות למכירת מוצרי סמל באוניברסיטת חיפה
הסכם מסגרת לשירותי תיכנות, תכנון וניתוח למודול-SLcM (סאפ מינהל תלמידים) באוניברסיטת חיפה
מכרז משולב לתכנון, שיפוץ, ריהוט, ציוד, הפעלה וניהול של הקפיטרייה בבניין הראשי ושל הקיוסק במשכן לאמנויות באוניברסיטת חיפה
הקמת שירותי הפעלה וניהול של מערכת לסריקה וצפייה במחברות בחינה באוניברסיטת חיפה
שיפוץ, הכשרה, ניהול והפעלת מתקן מזון בבניין רבין באוניברסיטת חיפה
מכרז לאספקת שירותי פרסום לאוניברסיטת חיפה
מכרז להכשרה, ציוד, ניהול והפעלת חנות למוצרי צילום, פיתוח תמונות ומכירת מתנות באוניברסיטת חיפה
הצבת מכונות ומייבשי כביסה לשימוש הסטודנטים דיירי המעונות באוניברסיטה, תפעולם ואחזקתם השוטפת
רכישת רכב שטח לסדנה הימית של המכון ללימודי-ים ע"ש ליאון רקנאטי באוניברסיטת חיפה
הכשרה, הפעלה וניהול של גלידריה ויוגורטיה בשדירת החנויות באוניברסיטת חיפה
שירותי שליחויות לאוניברסיטת חיפה
אספקת שירותי ייעוץ ביטוחי לאוניברסיטת חיפה
הצבה והפעלה של מכונות צילום ומדפסות לסטודנטים
מתן שירותי חכירת רכב בשיטת הליסינג התפעולי לאוניברסיטת חיפה
אספקת, הצבת ותחזוקת ציוד לאיסוף פסולת בשטח אוניברסיטת חיפה ופינוי הפסולת שנאספה בו
 אספקת מחשבים נייחים ומחשבים ניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות
 אספקת תווי קנייה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה
הכשרה, ניהול והפעלה של סוכנות נסיעות ושירותי תיירות בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה 
הכשרה, ניהול והפעלה של חנות למכירת נעליים או נעליים ובגדים בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה 
 מתן שירותי אבטחה ושמירה לאוניברסיטת חיפה
אספקה, הפעלה ותחזוקת מכונות צילום משולבות לסגל אקדמי/מנהלי 
ניקיון גושי בניינים 3 - 1 באוניברסיטת חיפה 
מתן שירותי תקשורת סלולרית ואספקת מכשירים סלולריים לאוניברסיטת חיפה 
שירותי קייטרינג לאירועי מושב המ"ד של חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה
עבודות חפירה, דיפון, הסטת תשתיות, יסודות ופיתוח בפרויקט הקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
הכשרה, הפעלה וניהול של בית קפה, באתר ההסעדה, בבניין הראשי באוניברסיטת חיפה
הצבה ותפעול מכונות אוטומטיות, למכירת שתייה ומזון באוניברסיטת חיפה ובקמפוס הנמל
אספקה, תפעול ומתן שירות למכונות צילום/הדפסה בצבע לבית הדפוס
הסכם מסגרת לביצוע עבודות אינסטלציה וצנרת ומערכות כיבוי אש
פתיחת סניף בנק בבנין הראשי באוניברסיטת חיפה
הכשרה, הפעלה וניהול רשת מזון מהיר (המבורגר) באתר ההסעדה
אספקת מחשבים נייחים ומחשבים ניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות
הובלה ואספקת נייר לצילום והדפסה במדפסות לייזר
שירותי קייטרינג לאירועי מושב המ"ג של חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה
שירותי פרסום באוניברסיטת חיפה
הסכם מסגרת לביצוע עבודות מיזוג אוויר ומערכות בקרה
עבודות טיפול יערני בשטח אוניברסיטת חיפה
אספקת שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי ומתן אחריות ושירות תחזוקה
הסכם מסגרת לשירותי תכנות לפרוייקט יישום מודול GM ניהול מענקי מחקר SAP
אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה
הכשרה, הפעלה וניהול של קיוסקים ועגלת קפה באוניברסיטת חיפה
ניקיון גוש 5 - מגדל אשכול ומשכן לאמנויות באוניברסיטת חיפה
תכנון, שיפוץ ריהוט, ציוד, הפעלה וניהול של הקפיטריה בבניין חינוך באוניברסיטת חיפה
ביצוע עבודות חיץ אש לדרך חירום מצפון לאוניברסיטת חיפה תוכניות שטח,תוכנית קונסטרוקציה וגליונות פרטים המפורטים בעמודת מסמכי המכרז, מהווים חלק ממסמכי המכרז
בימוי והפקת ארועי המושב המ"ב של חבר הנאמנים של האוניברסיטה - 27.5.2014 עד ה- 29.5.2014 וכן יומיים מקדימים
הכשרה, הפעלה וניהול של בית קפה באתר ההסעדה, בבניין ראשי, באוניברסיטת חיפה
ביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או בבעלות עובדיה, בני משפחתם או גמלאיה
פתיחת סניף בנק בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה
אספקת טונרים, ראשי דיו והדפסה - מקוריים וממוחזרים
אספקת מסכים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות
הדגמה
מתן שירותי קידום אתרים אורגני (SEO) לאתרי האינטרנט של אוניברסיטת חיפה ויחידותיה (2)

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה