site header ksafim

univ logo

מתן שירותי קידום אתרים אורגני (SEO) לאתרי האינטרנט של אוניברסיטת חיפה ויחידותיה (2)

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 23/2021

תאריך פרסום המכרז: 16.07.2021

מועד אחרון להגשה: 05.09.2021 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן 

מסמכי מכרז מעודכנים לתאריך 16.08.2021 : להורדה וצפייה במסמכי המכרז המעודכנים לאחר מענה לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מתאריך 16.08.2021 הקש כאן

 הודעות:

לידיעת המציעים במכרז זה: ביום א', 18.07.2021, מתקני האוניברסיטה יהיו סגורים בשל צום ט' באב, נשוב לעבודה ביום ב', 19.07.2021

עדכון בנושא הארכת מועד הגשת ההצעות מתאריך 04.08.2021:

מועד אחרון להגשת ההצעות המעודכן נקבע ליום א', 05.09.2021 עד השעה 12:00

הודעה מתאריך 25.08.2021:

משרדי האוניברסיטה יהיו סגורים לרגל חופשת הקיץ החל מיום א', 29.08.2021 עד יום ד', 01.09.2021 כולל. נשוב לעבודה ביום ה', 02.09.2021.

 

המכרז נסגר

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה