site header ksafim

univ logo

חידוש רישוי שנתי של מוצר פרנואיד לאיתור וחסימת אנומליות במערכות הפעלה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם  חברת אינטנסיטי גלובל, כספק יחיד

מהות ההתקשרות:חידוש רישוי שנתי של מוצר "פרנואיד ADR" מתוצרת "אקרוניס" (לשעבר "ניוטרון") לאיתור וחסימת אנומליות במערכות הפעלה

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 36 חודשים ואופציה של 36 חודשים

היקף כספי משוער לכל תקופת ההתקשרות: כ-640,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 04.08.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות: אוניברסיטת חיפה משתמשת בפתרון ארכיטקטורת אבטחת מידע מבוזרת, משולבת SIEM SOC ומבוססת מערכת "פרנואיד" מתוצרת ניוטרון ("המערכת" ו/או "הפתרון").המערכת משווקת על ידי חברת אינטנסטי גלובל בע"מ שהינה הספק הבלעדי של המערכת באקדמיה.במשך כ-3 שנים, השקיעה האוניברסיטה משאבים וכוח אדם רב לצורך הטמעת המערכת באלפי עמדות הקצה ביחידות האוניברסיטה, בפקולטות, במחשבי החוקרים וכן, בשרתי הארגון המריצים מערכת הפעלה מתוצרת MICROSOFT, והכל בשילוב עם מערך האנטי וירוס המותקן באותן עמדות. הואיל ומדובר במערכת "לומדת", תהליך ההטמעה למניעת תופעות False Positive היה מורכב, איטי וממושך. הפתרון יושם על בסיס ארכיטקטורה אבטחתית ייחודית המאפשרת עצמאות ניהולית אקדמית לצוותי המחשוב בפקולטות, באופן שבו הם יכולים לשלוט על מערך ההגנה בפקולטה ולהגיב במהירות לאירועי אבטחת מידע כמו גם לאירועי False Positive והכל, מבלי לפגוע במערך הבקרה המרכזי.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 17.08.2021 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה