site header ksafim

univ logo

מתן שירותי אדמיניסטרציה ומשאבי אנוש באי דומיניקה - One Stop Shop

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת HUMAN IMPAC, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: מתן שירותי אדמיניסטרציה ומשאבי אנוש באי דומיניקה - One Stop Shop

מקור הסמכות: תקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010.

תקופת ההתקשרות: 60 חודשים

היקף כספי משוער: כ-9,563,000 ש"ח כולל מע"מ.

תאריך פרסום: 17.03.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות: האוניברסיטה מבקשת להתקשר עם חברת HUMAN IMPAC, לצורך פרויקט ייחודי בדומיניקה. הפרויקט כולל העסקת עובדים ישראלים ומקומיים בדומיניקה לצורך ניהול הפרויקט, הקמת תשתיות המחקר (תחנת החוף, מצופים, משדרים), סיוע לצוותי המחקר השונים וכיו"ב. HUMAN IMPAC מעניקה פתרון מקיף, הכולל את כל ההיבטים הנדרשים להעסקת צוותים ישראליים ומקומיים בדומיניקה לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות רילוקיישן, ביטוחים, מגורים וכיו"ב, והכל תחת קורת גג אחת.

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום 07.04.2021 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה