site header ksafim

univ logo

קידום תכניות, שיווק בית הספר הבינלאומי וגיוס סטודנטים מברזיל ודרום אמריקה לתכניות הבינלאומיות של האוניברסיטה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם גב' קרולינה בירנבאום , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: קידום תכניות, שיווק בית הספר הבינלאומי וגיוס סטודנטים מברזיל ודרום אמריקה לתכניות הבינלאומיות של האוניברסיטה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 15 חודשים ושתי אופציות של 12 חודשים כל אחת

היקף כספי משוער: כ-390,000 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 14.01.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות :

אוניברסיטת חיפה מעוניינת בקבלת שירותי קידום ושיווק בית הספר הבינלאומי לצורך גיוס סטודנטים מברזיל ודרום אמריקה לתכניות הבינלאומיות של האוניברסיטה. שירותים כאמור כוללים הגעה פיזית לפגישות אישיות, השתתפות בירידים ואירועים בקהילה וכיו"ב.

גב' קרולינה בירנבאום הינה דמות מוכרת בקהילה היהודית בברזיל ובעלת קשרים דומים בארגנטינה ובמקומות נוספים בדרום אמריקה. מוקדים אלו מהווים פוטנציאל מאוד גדול לסטודנטים עתידיים לאוניברסיטת חיפה ללימודי תואר שני בתכניות הבינלאומיות, ללימודי השפה העברית וללימודי תכניות קצרות ממוקדות תוכן. הסוכנות היהודית וארגון "מסע" שמים דגש על עידוד הגעה של סטודנטים אלו לארץ ותומכים בנושא במתן מלגות לימודים. ההיכרות של גב' בירנבאום עם אנשי מפתח בקמפוסים ובקהילה היהודית אפשרה לה להמשיך ולקדם את כל שתואר לעיל גם במשבר הנוכחי (התפשטות מגפת הקורונה). קשרים כאמור הינם בעלי ערך מוסף רב מאוד המתבטא בשימור ומיצוב אוניברסיטת חיפה. גב' בירנבאום בעלת הכישורים והניסיון הנדרש לצורך התקשרות זו ובנוסף, מיקומה הגאוגרפי מאפשר את המשך פעילותה בדרום אמריקה.

 

  

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  27.01.2021 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

.

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה