site header ksafim

univ logo

מכירת מנויים של "מפתח חיפה למאמרים" - מאגר מידע ביבליוגרפי רב-תחומי של ספריית אוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת און טיים בע"מ , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: מכירת מנויים של "מפתח חיפה למאמרים" - מאגר מידע ביבליוגרפי רב-תחומי של ספריית אוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: 24 חודשים ואופציה של 36 חודשים

היקף כספי משוער: כ-122,850 ש"ח כולל מע"מ

תאריך פרסום: 13.01.2021

עיקרי חוות דעת להתקשרות :

חברת און טיים בע"מ (להלן: "החברה") מספקת שירותי רכש ומנויים לכתבי עת ומאגרי מידע בעברית לספריות, מוסדות ומרכזי מידע החברה מרכזת עבור לקוחותיה את רכש המנויים לכתבי עת בדפוס, כתבי עת מקוונים ומאגרי המידע השונים הרואים אור בארץ ובחו"ל, והיא בעלת ניסיון רב ומוניטין בתחום.

החברה היא ספקית מידע גדולה ובעלת ממוחיות ייחודית בהתקשרות עם בתי ספר וספריות ציבוריות, והיא תוכל לספק לנו את המענה הטוב ביותר לגביית דמי המנוי עבור המפתח.

החברה מספקת שירותים לגופים ציבוריים רבים, ומטפלת ברכש המנויים לכתבי עת ומאגרי מידע של כלל הספריות הציבוריות בארץ. בנוסף, משמשת און טיים כספקית מידע עבור כל האוניברסיטאות בארץ וכן, עבור מכללות אקדמיות, בתי ספר, ספריות מיוחדות, משרדי ממשלה ומפעלים גדולים. החברה משמשת גם כמפיצה בלעדית של מאגרי מידע וכתבי עת שונים.

  

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם רשאי לפנות למנהלת המכרזים וזאת עד ליום  26.01.2021 בכתובת דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

.

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה