site header ksafim

univ logo

מתן שירותי הכשרה מקצועית בתחום הניו-מדיה לקבוצות עובדים לפי מודל MBC

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם גב' אימי עירון, כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: התקשרות למתן שירותי הכשרה מקצועית בתחום הניו-מדיה לקבוצות עובדים לפי מודל Marketing By Community - (MBC) -שימוש בעובדים ובכלי מדיה דיגיטלית כדי לספר את הסיפור השיווקי של המוצר

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות:  תשע"ט

היקף כספי משוער: 150,000 ש"ח לכלל התקופה כולל מע"מ

תאריך פרסום31.3.19:

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/ טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  14.4.19 בכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקרי חוות דעת להתקשרות: הגב' אימי עירון הינה בעלת מומחיות ספציפית בתחום ה-BRANDTECH - בניית מותגים, עסקים וארגונים באמצעות פלטפורמות וכלים טכנולוגיים ודיגיטליים

ופועלת בנקודת המפגש הקריטית שבין האסטרטגיה, הטכנולוגיה והתקשורת, כדי להגדיר מחדש את המהות העסקית של מותגים, ארגונים וחברות, בעידן הנוכחי. גב' עירון בעלת ניסיון

רב שנים בענף הפרסום, מתמחה במיתוג ופיתוח אסטרטגיה שיווקית ותקשורתית עבור חברות ומותגים מובילים בשוק. וכן מתמחה בניהול כלי הסיפור הדיגיטלי העכשווי: פלטפורמות התוכן,

המכירה והדאטה - משלבי פיתוח התשתיות ועד האסטרטגיה התקשורתית וניהול הביצועים.

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה