site header ksafim

univ logo

אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 26514

תאריך פרסום המכרז: 07.07.2014

מועד אחרון להגשה: 29.07.14 בשעה: 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

 לצפייה הקש כאן

16:00

מסמכי המכרז :  לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

מועד החלטה: 6.8.14

שם הזוכה: אולטרא שי      (1800) בע"מ

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה