site header ksafim

univ logo

אספקה, תפעול ומתן שירות למכונות צילום/הדפסה בצבע לבית הדפוס

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 335/15

תאריך פרסום המכרז:  5.6.2015

מועד אחרון להגשה29.7.15 שעה 12:00 המכרז בוטל

נוסח המודעה

הודעות והבהרות:  מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ד' 29.7.15

לצפיה בהבהרה מס' 2 מיום 8.7.15 הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ד', 15.7.15

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

מסמכי המכרז

שם הזוכה / סטטוס: מועד החלטה: המכרז בוטל

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה