site header ksafim

univ logo

הכשרה, הפעלה וניהול של בית קפה, באתר ההסעדה, בבניין הראשי באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 344/15

תאריך פרסום המכרז:  14.8.15

מועד אחרון להגשה17.9.15 שעה 12:00

נוסח המודעה

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

מסמכי המכרז

שם הזוכה / סטטוס: מועד החלטה: 15.10.15 מאפית דגן עודי בע"מ

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה