site header ksafim

univ logo

הכשרה, הפעלה וניהול של שלושה מתקני מזון נפרדים באתר ההסעדה בבניין הראשי באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 455/17

תאריך פרסום המכרז: 10.3.17

מועד אחרון להגשה: 27.4.17 שעה 12:00

לצפייה במודעה לעיתונות הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

 

הודעות והבהרות:

לצפייה בסיכום סיור נוסף מיום 25.4.2017 הקש כאן

לצפייה בסיכום סיור מיום 19.3.17 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

לצפייה בעדכון לסיכום סיור מיום 19.3.17 הקש כאן

זוכים:

ב"מתקן הביתי" - אפי - טעמים ביתיים

ב"מתקן האסיאתי" - פלפלת קניונים בע"מ

ב"מתקן האחר" - פביאנו פוד בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה