site header ksafim

univ logo

עבור ספריית אוניברסיטת חיפה METIS EDS GAMMA מערכת דיגיטציה ברזולוציה גבוהה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "סטודיו HC EDITIONS", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: רכישת מערכת METIS EDS GAMMA מבוססת מצלמה המאפשרת מרחק פוקאלי משתנה עם עדשת זום, שטח סריקה 100/70 ס"מ, רזולוציה גבוהה ביותר, עם דיוק צבע גבוה CR193.

 

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: רכישה חד פעמית

היקף כספי משוער: 130,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 16.1.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  29.1.2017 בכתובת דוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עיקריי חוות דעת להתקשרות:  יבואנית בלעדית של היצרן למערכת זו 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה