site header ksafim

univ logo

אמן מחשבים בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע:  210,000 ש"ח (לשלוש שנים)

תאריך פרסום:  8.10.15

שם ספק: אמן מחשבים בע"מ 

נושא: שירות אחזקת תכנת הנה"ח "פרופיט" ושירותי תמיכה, הדרכה וייעוץ לתכנה 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ספק יחיד של התכנה

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה