site header ksafim

univ logo

אספקת מסכים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 219/13

תאריך פרסום המכרז: 12.07.2013

מועד אחרון להגשה: 11.08.13 בשעה: 12:00

נוסח המודעה: 

עדכון מ-30.7.13

עדכון מ-25.7.13

לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

עדכון מ-5.8.13 

 לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז : לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

מועד החלטה: 6.11.13

שמות הזוכים: הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

וואן שילוב מערכות בע"מ

אומינטק איכות בע"מ

חיון מחשבים בע"מ

אמ.די.אס. אלירן מחשבים בע"מ

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה