site header ksafim

univ logo

אספקת טונרים, ראשי דיו והדפסה - מקוריים וממוחזרים

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 192/13

תאריך פרסום המכרז: 09.08.2013

מועד אחרון להגשה: 10.09.13 בשעה: 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

עדכון מ-3.9.13

לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז : לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

מועד החלטה:27.11.13

שמות הזוכים:  מדיה מחשבים בע"מ

טונוס ציוד מתכלה בע"מ

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה