site header

univ logo

ארכיון רשימת מכרזים

סוג מכרז מספר המכרז תאור מועד החלטת ועדת המכרזים
פומבי 22/10 ניקיון בבניין קמפוס הנמל של אוניברסיטת חיפה 7/3/2011
פומבי 20/10

הובלה ואספקת נייר לצילום והדפסה במכונות צילום ובמדפסות לייזר באוניברסיטת חיפה

11/4/2011
פומבי 23/10 הצבת מכונות ומייבשי כביסה לשימוש הסטודנטים דיירי המעונות באוניברסיטת חיפה (המכרז בוטל בהתאם להחלטת ועדת מכרזים) 25/8/2011
פומבי 36/11

ניקיון מתחם הבניינים הרב תכליתי (כולל בית סאלא), בנין המדרגה ובניין התחנה בקמפוס הר -הכרמל של אוניבברסיטת חיפה

16/5/2011
פומבי 12/10

מתן שירותי נסיעות מיוחדות במוניות

20/6/2011
פומבי 51/11

הכשרה,ניהול והפעלה של חנות למתן שירותי צילום והדפסה באוניברסיטת חיפה

20/6/2011
פומבי 30/11 אספקת מחשבים נייחים ומחשבים ניידים, ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה 27/6/2011
פומבי 46/11 מתן שירותי ניקיון במתחם הבניינים אשכול ורבין של אוניברסיטת חיפה 25/7/2011
פומבי 47/11 מכרז לשיפוץ, ריהוט, ניהול והפעלת חנות ספרים וחנות למכירת מוצרי סמל באוניברסיטת חיפה 25/7/2011
פומבי 64/11 הסכם מסגרת לשירותי תיכנות, תכנון וניתוח למודול-SLcM (סאפ מינהל תלמידים) באוניברסיטת חיפה 23/8/2011
פומבי 58/11 מכרז משולב לתכנון, שיפוץ, ריהוט, ציוד, הפעלה וניהול של הקפיטרייה בבניין הראשי ושל הקיוסק במשכן לאמנויות באוניברסיטת חיפה 25/8/2011
פומבי 27/11 הקמת שירותי הפעלה וניהול של מערכת לסריקה וצפייה במחברות בחינה באוניברסיטת חיפה 20/9/2011
פומבי 57/11 שיפוץ, הכשרה, ניהול והפעלת מתקן מזון בבניין רבין באוניברסיטת חיפה 14/9/2011
פומבי 55/11 מכרז לאספקת שירותי פרסום לאוניברסיטת חיפה 14/11/2011
פומבי 67/11 מכרז להכשרה, ציוד, ניהול והפעלת חנות למוצרי צילום, פיתוח תמונות ומכירת מתנות באוניברסיטת חיפה 11/1/2012
פומבי 80/11 הצבת מכונות ומייבשי כביסה לשימוש הסטודנטים דיירי המעונות באוניברסיטה, תפעולם ואחזקתם השוטפת 14/5/2012
פומבי 107/12 רכישת רכב שטח לסדנה הימית של המכון ללימודי-ים ע"ש ליאון רקנאטי באוניברסיטת חיפה 7/5/2012
פומבי 121/12 הכשרה, הפעלה וניהול של גלידריה ויוגורטיה בשדירת החנויות באוניברסיטת חיפה 30/7/2012
פומבי 111/12 שירותי שליחויות לאוניברסיטת חיפה 30/7/2012
פומבי 113/12 אספקת שירותי ייעוץ ביטוחי לאוניברסיטת חיפה 29/8/2012
פומבי 125/12 הצבה והפעלה של מכונות צילום ומדפסות לסטודנטים 6/9/2012
פומבי 124/12 מתן שירותי חכירת רכב בשיטת הליסינג התפעולי לאוניברסיטת חיפה 6/9/2012
פומבי 126/12

אספקת, הצבת ותחזוקת ציוד לאיסוף פסולת בשטח אוניברסיטת חיפה ופינוי הפסולת שנאספה בו

12/9/2012
פומבי 139/12

 אספקת מחשבים נייחים ומחשבים ניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות

17.12.12
פומבי 181/12

 אספקת תווי קנייה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה

11.2.13
פומבי 182/12

הכשרה, ניהול והפעלה של סוכנות נסיעות ושירותי תיירות בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה 

סגור
פומבי 146/12

הכשרה, ניהול והפעלה של חנות למכירת נעליים או נעליים ובגדים בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה 

סגור
פומבי 155/12

 מתן שירותי אבטחה ושמירה לאוניברסיטת חיפה

1.7.13
פומבי 217/13

אספקה, הפעלה ותחזוקת מכונות צילום משולבות לסגל אקדמי/מנהלי 

15.7.13
פומבי 183/12

ניקיון גושי בניינים 3 - 1 באוניברסיטת חיפה 

18.7.13
פומבי 188/13

מתן שירותי תקשורת סלולרית ואספקת מכשירים סלולריים לאוניברסיטת חיפה 

16.9.13
פומבי אספקת מסכים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות 219/13 12.7.13

11.8.13

שעה: 12:00 

עדכון מ-30.7.13

עדכון מ-25.7.13

לצפייה הקש כאן

עדכון מ-5.8.13 

 לצפייה הקש כאן

לצפייה הקש כאן

מועד החלטה: 6.11.13

שמות הזוכים:

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ

וואן שילוב מערכות בע"מ

אומינטק איכות בע"מ

חיון מחשבים בע"מ

אמ.די.אס. אלירן מחשבים בע"מ 

 


צרו קשר

אגף משק ומבנים - מינהלת המכרזים
גב' שרה עלמני
אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה, 31905
בניין רב-תכליתי


טלפונים:
04-8240464, 04-8249113/5

פקס:
04-8240543

דואר אלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נוהלים

נוהל ראשון

נוהל שני

נוהל שלישי

נוהל רביעי


טפסים

  • טופס ראשון
  • טופס שני
  • טופס שלישי
  • טופס רביעי

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה