site header ksafim

univ logo

אספקת שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 21/2019

תאריך פרסום המכרז: 5.7.19

מועד אחרון להגשה: 13.8.19 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 שפורסם ביום 31.7.19 הקש כאן

הודעות:

הודעה מס' 1 מיום 29.10.19 :

הרינו להודיעכם, כי בהתאם לסעיף 9(ב) למסמכי המכרז תוקף מועד ההצעות יוארך ב-90 יום נוספים, עקב התמשכות הליך בדיקת ההצעות.

 

שמות הזוכים במכרז:

אופיר טורס בע"מ, איסתא ישראל בע"מ, אמסלם טורס בע"מ, ב.ד. גרייבר שירותי תיירות בע"מ, דיזינהאוז בי.טי.סי בע"מ, חברת אופקים נסיעות ותיירות (1979) בע"מ, לכיש טורס חברה לנסיעות ותיירות (1979) בע"מ, מונה טורס בע"מ ותלמה נסיעות ותיירות בע"מ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה