site header ksafim

univ logo

העברת סדנאות ומתן שירותי הכשרה מקצועית בתחום הניו-מדיה לקבוצות עובדים באוניברסיטה

לפי תקנה:  3(18)

שם ספק: אימי עירון

תאריך ההחלטה: 16.4.19

נימוקים: הגב'אימי עירון הינה בעלת מומחיות ספציפית בתחום ה-BRANDTECH - בניית מותגים, עסקים וארגונים באמצעות פלטפורמות וכלים טכנולוגיים ודיגיטליים

ופועלת בנקודת המפגש הקריטית שבין האסטרטגיה, הטכנולוגיה והתקשורת, כדי להגדיר מחדש את המהות העסקית של מותגים, ארגונים וחברות, בעידן הנוכחי. גב' עירון בעלת ניסיון

רב שנים בענף הפרסום, מתמחה במיתוג ופיתוח אסטרטגיה שיווקית ותקשורתית עבור חברות ומותגים מובילים בשוק. וכן מתמחה בניהול כלי הסיפור הדיגיטלי העכשווי: פלטפורמות התוכן,

המכירה והדאטה - משלבי פיתוח התשתיות ועד האסטרטגיה התקשורתית וניהול הביצועים.

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה