site header ksafim

univ logo

שירותי הפקת ימים פתוחים לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 52/2018

תאריך פרסום המכרז: 16.11.18

מועד אחרון להגשה: 11.12.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן   לצפייה בקובץ הצעת מחיר מעודכן הקש כאן נוספה - שורה 20 (מדבקות רשת)

פרוטוקול סיור ספקים ימים פתוחים 251118


תשובות לשאלות הבהרה: לצפייה הקש כאן

   

שם הזוכה:                

יוסי ג'מאל בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה