site header ksafim

univ logo

אספקת תווי קניה כשי לחגים לעובדי אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 470/17

תאריך פרסום המכרז: 23.6.17

מועד אחרון להגשה: 23.7.17 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה במודעות לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך הבהרות מספר 1 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן

 

שם הזוכה:

ע.ר צים שיווק ישיר בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה