site header ksafim

univ logo

מתן שירותי היסעים לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 460/16

תאריך פרסום המכרז: 17.3.17

מועד אחרון להגשה: 4.5.17 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה במודעה לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

 

זוכים:

המסיע נאסימי בע"מ

טיולי מירא בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה