site header ksafim

univ logo

ספק יחיד/חוץ

 

סוג הספק
יחיד/חוץ

/סכום

מטבע

תאריך הפרסום

שם הספק

נושא

עיקרי חוו"ד לבחירת הספק

 יחיד

כ-450,000 ש"ח

(ל-3 שנים) 

25.10.15   E.Z WAY  קורסי הכנה ממוחשבים לבחינות מימ"ד עבור המכינה הקדם אקדמית החברה היחידה בצפון שמעבירה קורס ממוחשב להכנה לבחינות מימ"ד 
           

 

הודעה על אפשרות לפנות לוועדת המכרזים

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לוועדת המכרזים, ולהודיע לה כי קיים ספק אחר, או ספק ישראלי לפי העניין,  המסוגל לבצע את ההתקשרות.

את הפניות יש לשלוח לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , עד 10 ימי עבודה מיום פרסום המודעה באתר האינטרנט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה