site header

univ logo

בצוע עבודות ניקיון במגדל אשכול

לפי תקנה: 3(21)

שם ספק: מוריה

תאריך ההחלטה: 27.1.11

נימוקים: נוכח הצורך הדחוף בהחזקתו בהחזקתו השוטפת של מגדל אשכול בעקבות פשיטת רגל של הקבלן הקודם

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה